Wanneer ben je geslaagd?

Of je wel of niet je diploma haalt, hangt niet alleen af van de cijfers voor de centraal eindexamens. Ook de schoolexamencijfers en het combinatiecijfer spelen een belangrijke rol. Wanneer ben je precies geslaagd? En hoeveel onvoldoendes mogen er op je eindlijst staan? Wij zochten het voor je uit!

Exameneisen per niveau

Hieronder lees je alle exameneisen voor havo, vwo en vmbo. Klik op jouw niveau voor meer informatie.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vwo? 

Je bent geslaagd voor het eindexamen vwo wanneer je voldoet aan de volgende vijf eisen:

 1. Je hebt gemiddeld een 5,5 of hoger behaald voor je centraal eindexamens (CE’s)*.
 2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: Je hebt maximaal één eindcijfer 5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 3. Je hebt een voldoende of goed voor lichamelijke opvoeding.
 4. Je hebt een voldoende voor je combinatiecijfer. Dit is het gemiddelde cijfer voor de vakken zonder centraal eindexamen, zoals het profielwerkstuk, maatschappijleer, Algemener Natuurwetenschappen, CKV en een aantal keuzevakken (deze kunnen per school verschillen).
 5. De eindcijfers van jouw examenvakken voldoen aan een van deze scenario’s*:
  • Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 4, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.
  • Je hebt twee 5’en, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.
  • Je hebt één 4 en één 5, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.

Je mag dus voor maximaal twee vakken een onvoldoende halen en geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn. Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen op het vwo? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen onafgerond 8,0 of hoger zijn:

  • De vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel
  • Het combinatiecijfer
  • De vakken in het profieldeel
  • Het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 7 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen havo? 

Je bent geslaagd voor het eindexamen havo wanneer je voldoet aan de volgende vijf eisen:

 1. Je hebt gemiddeld een 5,5 of hoger behaald voor je centraal eindexamens (CE’s)*.
 2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: Je hebt maximaal één eindcijfer 5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 3. Je hebt een voldoende of goed voor lichamelijke opvoeding.
 4. Je hebt een voldoende voor je combinatiecijfer. Dit is het gemiddelde cijfer voor de vakken zonder centraal eindexamen, zoals het profielwerkstuk, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen, CKV en een aantal keuzevakken (deze kunnen per school verschillen).
 5. De eindcijfers van jouw examenvakken voldoen aan een van deze scenario’s*:
  • Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 4, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.
  • Je hebt twee 5’en, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.
  • Je hebt één 4 en één 5, maar al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger. Ook is het gemiddelde van al je eindcijfers onafgerond minimaal 6,0.

Je mag dus voor maximaal twee vakken een onvoldoende halen en geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn. Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen voor het eindexamen havo? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen onafgerond 8,0 of hoger zijn:
  • De vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel
  • Het combinatiecijfer
  • De vakken in het profieldeel
  • Het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vmbo GL/TL? 

Je bent geslaagd voor het eindexamen VMBO GL/TL wanneer je voldoet aan de volgende vijf eisen:

 1. Je hebt gemiddeld een 5,5 of hoger behaald voor je centraal eindexamens (CE’s)*.
 2. Je hebt minimaal een 5 (afgerond) voor het vak Nederlands.
 3. Je hebt een voldoende of goed voor Kunstvakken I, inclusief CKV en lichamelijke opvoeding én voor het profielwerkstuk.
 4. Je hebt een loopbaandossier gemaakt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.
 5. De eindcijfers van jouw examenvakken voldoen aan een van deze scenario’s*:
  • Al je eindcijfers (inclusief het combinatiecijfer) zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 4, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.
  • Je hebt twee 5’en, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.

Geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn (dit geldt ook voor alle keuzevakken). Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Cum laude slagen in de theoretische leerweg

Wil je cum laude slagen voor het eindexamen vmbo TL? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen onafgerond 8,0 of hoger zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • De algemene vakken in het profieldeel
  • Het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Cum laude slagen in de gemengde leerweg

Wil je cum laude slagen voor het eindexamen vmbo GL? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen onafgerond 8,0 of hoger zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • De algemene vakken in het profieldeel
  • Het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer**

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

**Het combinatiecijfer in de gemengde leerweg is het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken. Het cijfer voor het profielvak telt even vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Als je bijvoorbeeld drie beroepsgerichte keuzevakken hebt, dan telt het eindcijfers voor het profielvak ook drie keer mee.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vmbo KB? 

Je bent geslaagd voor het eindexamen VMBO KB wanneer je voldoet aan de volgende vijf eisen:

 1. Je hebt gemiddeld een 5,5 of hoger behaald voor je centraal eindexamens (CE’s)*.
 2. Je hebt minimaal een 5 (afgerond) voor het vak Nederlands.
 3. Je hebt een voldoende of goed voor Kunstvakken I, inclusief CKV en lichamelijke opvoeding.
 4. Je hebt een loopbaandossier gemaakt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.
 5. De eindcijfers van jouw examenvakken voldoen aan een van deze scenario’s*:
  • Al je eindcijfers (inclusief het combinatiecijfer) zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 4, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.
  • Je hebt twee 5’en, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.

Geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn (dit geldt ook voor alle keuzevakken). Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen voor het eindexamen vmbo KB? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen 8,0 (onafgerond) of hoger zijn:

  • Het profielvak
  • De 2 algemene vakken van het profieldeel
  • Het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken)

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vmbo BB? 

Je bent geslaagd voor het eindexamen VMBO BB wanneer je voldoet aan de volgende vijf eisen:

 1. Je hebt gemiddeld een 5,5 of hoger behaald voor je centraal eindexamens (CE’s)*.
 2. Je hebt minimaal een 5 (afgerond) voor het vak Nederlands.
 3. Je hebt een voldoende of goed voor Kunstvakken I, inclusief CKV en lichamelijke opvoeding.
 4. Je hebt een loopbaandossier gemaakt volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van je school.
 5. De eindcijfers van jouw examenvakken voldoen aan een van deze scenario’s*:
  • Al je eindcijfers (inclusief het combinatiecijfer) zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 5 en je andere eindcijfers zijn een 6 of hoger.
  • Je hebt één eindcijfer 4, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.
  • Je hebt twee 5’en, maar ook minimaal één eindcijfer 7 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger.

Geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn (dit geldt ook voor alle keuzevakken). Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Het leerwerktraject

Volg je het leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan ben je geslaagd wanneer je voldoet aan de volgende drie eisen:

 1. Je hebt een eindcijfer 6 of hoger voor het vak Nederlands.
 2. Je hebt een eindcijfer 6 of hoger voor het beroepsgerichte profielvak.
 3. Je hebt een eindcijfer 6 of hoger voor het combinatiecijfer.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen voor het eindexamen vmbo KB? Dan moet het gemiddelde eindcijfer van de volgende onderdelen 8,0 (onafgerond) of hoger zijn:

  • Het profielvak
  • De 2 algemene vakken van het profieldeel
  • Het combinatiecijfer (gemiddelde eindcijfer van de beroepsgerichte keuzevakken)

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Extra examenvakken

Op een extra examenvak kun je niet zakken.

Wanneer je een onvoldoende hebt gehaald voor het extra vak, kun je dit vak laten vallen. Als je het vak wilt laten vallen, moet je dit aangeven bij je school. Het vak wordt dan niet meegenomen in de de einduitslag.

Wanneer je wél geslaagd bent voor het extra vak, wordt het behaalde cijfer meegenomen in het berekenen van je gemiddelden.

Examenvakken volgen op een hoger niveau

Volg jij één of meerdere vakken op een hoger niveau? Dan gelden dezelfde eisen als normaal.

Goed nieuws

Misschien schrik je bij het zien van al deze eisen, maar eigenlijk is het goed nieuws.

Of je slaagt of zakt hangt namelijk niet alleen af van welke cijfers je voor de centrale examens haalt. Het hangt af van alles wat je gedurende het examenjaar doet.

We hebben allemaal wel een vak wat ons minder goed ligt en ook dat is niet erg! Je kunt met onvoldoendes gewoon slagen, zolang je dit met een ander vak goed kunt maken. 

Wij wensen je in ieder geval heel veel succes!

Wanneer hoor je of je geslaagd bent voor je examens?

De examenuitslag van het eerste tijdvak is op woensdag 12 juni 2024.

Om 08:00 uur worden de normeringen bekendgemaakt.

Kort daarna zal jouw school beginnen met het vaststellen van alle examenuitslagen.

De uitslag van het tweede tijdvak is op dinsdag 2 juli 2024 (bekendmaking normering om 08:00 uur).

🎓 Alles-in-1 online examentraining

vwo - havo - vmbo

Een van de populairste manieren voor leerlingen om zich op examens voor te bereiden, zijn (online) examentrainingen. OnlineSlagen biedt alles-in-één online examentrainingen aan. Door middel van o.a. duidelijke uitlegvideo’s, samenvattingen in een boekje en oefenopgaven wordt de gehele examenstof uitgelegd. De slimme leeromgeving geeft jouw inzicht in je resultaat en voortgang. Daarnaast kan je eindeloos examenvragen oefenen met de digitale examenbundel. En heb je hulp nodig tijdens de examenperiode? Vanaf 1 april is er een bijles-chat beschikbaar, waarmee examenkandidaten 7 dagen per week al hun inhoudelijke vragen kunnen stellen.

Wij weten precies hoe jij het beste kunt voorbereiden!

Lees verder..

Zit jij in het examenjaar? Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van alle zaken omtrent het eindexamen!

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leeg

  In het schooljaar 2020-2021 werkten zo’n 250 examenleerlingen van het Hoeksch Lyceum met de online examentrainingen van OnlineSlagen. Zij gaven ons gemiddeld een 8,3!

  Ook in 2021-2022 gaan weer zo’n 218 examenleerlingen aan de slag met onze trainingen.

  “Goed georganiseerd, altijd bereikbaar, snelle hulpverlening bij problemen, heel fijn samenwerken.

  OnlineSlagen is een handig hulpmiddel voor leerlingen om zich voor te bereiden op het centraal examen én de schoolexamens. Uitgebreide mogelijkheden voor de leerling om oefenvragen te maken, uitlegvideo’s te bekijken en nu dus ook samenvattingen uit te printen.

  OnlineSlagen luistert goed naar de markt en verwerkt feedback in zijn product.

  Wij zijn blij met de samenwerking en zien in het product een toegevoegde waarde in de voorbereidingen naar de toetsen van het SE en CE.”

  – Peter Legierse (Teamleider havo)

  “Het is fijn om met OnlineSlagen aan de slag te gaan omdat dit het leren minder saai maakt. Dit komt door de verschillende mogelijkheden van OnlineSlagen.”

  S.W. (havo | Aardrijkskunde, Biologie, Wiskunde A, Scheikunde)