Wanneer ben je geslaagd?

Na heel wat jaren op de middelbare school hoop je dat wanneer de uitslag bekend wordt gemaakt je geslaagd bent en dat het tijd is voor een feestje. Als je er niet heel goed voor stond of het lastig vindt in te schatten hoe de examens zijn gegaan is dit een hele spannende dag. Het is dan wel fijn om te weten welke eisen er worden gesteld om te slagen. In dit artikel zetten we alle regels op een rijtje zodat jij weet wanneer je geslaagd bent! 

Om te slagen voor havo of vwo moet je aan de volgende eisen voldoen

 1. Je hebt minimaal een 5,5 of hoger gehaald voor je CE.
 2. Je hebt maximaal één 5 voor de kernvakken (wiskunde, Nederlands, Engels) als eindcijfers. Dit is de kernvakkenregel.
 3. Voor de eindcijfers van alle examenvakken moeten:                                                                                                                                        – Alle CE cijfers hoger zijn dan een 6.                                                                                                                                                                  – Alle CE cijfers hoger zijn dan een 6 behalve één 5.                                                                                                                                        – Alle CE cijfers en het gemiddelde van je eindcijfers hoger zijn dan een 6, behalve één 4.                                                                      – Alle CE cijfers en het gemiddelde van je eindcijfers hoger zijn dan een 6, behalve twee keer een 5 of één 5 en één 4                    – Geen enkel eindcijfer mag lager zijn dan een 4.
 4. Voor de vakken LO en CKV heb je een voldoende of goed gehaald.

Compensatiepunten

Door compensatiepunten kun je alsnog slagen met twee onvoldoendes. Deze punten zorgen er namelijk voor dat je gemiddelde toch minimaal een 6.0 of hoger is. De compensatiepunten werken als volgt:                                                                                                          – Eén 5 compenseer je met minimaal één 7.                                                                                                                                                          – Eén 4 of twee keer een 5 compenseer je met minimaal één 8 of twee keer een 7.                                                                                        – Als je een 9 hebt gehaald kun je dit verdelen over 3 compensatiepunten.

Als je lager dan een 4 hebt behaald, of meer dan drie onvoldoendes kan je niet meer compenseren.

 

Extra examenvakken

Op een extra examenvak kun je niet zakken. Als je voor de minimum examenvakken geslaagd bent en je voor je extra vak een onvoldoende hebt gehaald laat je het extra vak vallen. Je kunt het extra examenvak wel gebruiken als compensatie punt. Heb je voor de minimumvakken twee keer een 5 gehaald en is de rest allemaal gemiddeld een 6 dan zou je niet slagen maar heb je voor een extra vak een 8 gehaald dan compenseer je de twee vijven en ben je alsnog geslaagd.

 

Cum laude slagen kan als je

 1. Gemiddelde eindcijfer minimaal een 8 is.
 2. Geen eindcijfers hebt die lager zijn dan een 6 (havo) of 7 (vwo).
 3. Extra vakken tellen niet mee.
 4. Combinatiecijfers ook hoger is dan een 6 (havo) of 7 (vwo). De afzonderlijke cijfers worden niet meegenomen zolang het gemiddelde maar hoog genoeg is. Je kunt dus voor een onderdeel toch een 5 halen en cum laude slagen.

Om te slagen voor gl/tl moet je aan de volgende eisen voldoen

 1. Voor de centrale examens heb je minimaal een gemiddelde van 5,5.
 2. Het eindcijfer voor Nederlands is afgerond een 5 of hoger. 
 3. Voor de eindcijfers van alle examenvakken moeten:                                                                                                                                        – Alle CE en combinatiecijfers hoger dan een 6 zijn.                                                                                                                                        – Alle CE cijfers hoger zijn dan een 6 behalve één 5.                                                                                                                                        – Alle CE cijfer hoger zijn dan een 6, behalve één 4 en één 7 of hoger.                                                                                                        – Alle CE cijfers hoger zijn dan een 6, behalve twee keer een 5 en één 7 of hoger.                                                                                    – Geen enkel eindcijfer ook die van de afzonderlijke keuze vakken mag lager zijn dan een 3.
 4. Voor de vakken LO en kunstvakken heb je een voldoende of goed gehaald. 
 5. Voor het profielwerkstuk heb je ook een voldoende of goed gehaald. 

Extra examenvakken

Op een extra examenvak kun je niet zakken. Als je voor de minimum examenvakken geslaagd bent en voor je extra vak een onvoldoende hebt gehaald laat je het extra vak vallen.
 

Cum laude slagen 

Om cum laude te slagen moeten de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, vakken uit het sectordeel en het vak met het hoogste cijfer uit het vrije keuze deel een 8 of hoger zijn. Geen enkel eindcijfer mag lager zijn dan een 6.
 

Slagingskans vergroten?

Met de  examentrainingen van OnlineSlagen kun je in je eigen tempo met geanimeerde video’s alle stof doornemen en oefenen. De training bevat chatondersteuning voor als je vragen hebt over de examenstof. Hierdoor ben je optimaal voorbereid voor het examen!