Voorbeeldvideo's

HAVO - VWO

Uit onderzoek blijkt dat uitleg met behulp van beeld 60% beter blijft hangen. Met onze geanimeerde video’s onthoud jij de examenstof dus sneller én beter. Daarnaast maken online middelen, zoals video’s, het leren net even iets leuker. Krijg hieronder een voorproefje van onze online examentrainingen (voor havo en vwo) met onderstaande voorbeeldvideo's!

Biologie (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining biologie voor havo en vwo.​

Eiwitsynthese

In deze video behandelen we het onderdeel eiwitsynthese

 • Wat is eiwitsynthese?
 • Wat zijn de stappen van eiwitsynthese?
 • Wat is transcriptie (DNA naar RNA)?
 • Wat is het verschil tussen DNA en RNA?

Genexpressie

In deze video behandelen we het onderdeel genexpressie.

 • Wat is genexpressie?
 • Hoe ontstaan verschillen tussen celtypes?
 • Hoe wordt het uiterlijk van een cel bepaald?
 • Wat is differentiatie?

Assimilatie en dissimilatie

In deze video behandelen we assimilatie en dissimilatie.

 • Hoe werkt assimilatie en dissimilatie?
 • Wat zijn de verschillende vormen van assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen fotosynthese en voortgezette assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen organische en anorganische stoffen?

Wiskunde A (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining Wiskunde A voor havo en vwo.​

Normale verdeling & normaal-waarschijnlijkheidspapier

In deze video behandelen we de normale verdeling en het normaal-waarschijnlijkheidspapier.

 • Wat is de normale verdeling?
 • Hoe wordt het gemiddelde aangegeven bij een normale verdeling?
 • Hoe bereken je de standaardafwijking?
 • Hoe gebruik je normalcdf op je rekenmachine? 

Afgeleide bepalen

In deze video behandelen we het onderwerp ‘Afgeleide bepalen’.

 • Wat is de afgeleide?
 • Wat zijn de notaties voor de afgeleide?
 • Welke regels heb je voor het berekenen van de afgeleide?
 • Hoe kun je de afgeleide berekenen?

Rijen

In deze video behandelen we rijen.

 • Wat is een rij?
 • Welke verschillende rijen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen een rekenkundige rij en  een meetkundige rij?
 • Wat zijn directe en recursieve formules bij rijen?

Bedrijfseconomie (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining Bedrijfseconomie voor havo en vwo.

Kengetallen en financiële ratio's

In deze video hebben we het over kengetallen en financiële ratio’s.

 • Wat zijn kengetallen?
 • Wat is liquiditeit?
 • Wat geeft de liquiditeit van een bedrijf weer?
 • Hoe bereken je de current ratio?

Financiële verslaggeving

In deze video behandelen we de financiële verslaggeving.

 • Welke soorten financiële verslaggevingen zijn er?
 • Wat is de interne financiële verslaggeving?
 • Wat is de fiscale financiële verslaggeving?
 • Wat is de externe financiële verslaggeving?

Economie (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining economie voor havo en vwo.​

Nationale rekening & Economische kringloop

In deze video behandelen we de nationale rekening en economische kringloop.

 • Hoe gaat geld rond in een economie?
 • Wat is de economische kringloop?
 • Waar geven consumenten hun geld aan uit?
 • Wat gebeurt er met belasting?

Lorenzcurve

In deze video behandelen we de Lorenzcurve.

 • Hoe werkt de Lorenzcurve?
 • Wat is het cumulatieve inkomen?
 • Wat betekent cumulatief?
 • Wat is de evenwichtslijn?

Zit jij in het examenjaar? Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van alle zaken omtrent het eindexamen!

Bekijk meer voorbeeldvideo’s op ons YouTube-kanaal!