Voorbeeldvideo's (havo & vwo)

Krijg een voorproefje van onze online examentrainingen (voor havo en vwo) met onderstaande voorbeeldvideo's!

Biologie (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining biologie voor havo en vwo.

Eiwitsynthese

In deze video behandelen we het onderdeel eiwitsynthese. De volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is eiwitsynthese?
 • Wat zijn de stappen van eiwitsynthese?
 • Wat is transcriptie (DNA naar RNA)?
 • Wat is het verschil tussen DNA en RNA?

Genexpressie

In deze video behandelen we het onderdeel genexpressie. De volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is genexpressie?
 • Hoe ontstaan verschillen tussen celtypes?
 • Hoe wordt het uiterlijk van een cel bepaald?
 • Wat is differentiatie?

Assimilatie en dissimilatie

In deze video behandelen we assimilatie en dissimilatie. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Hoe werkt assimilatie en dissimilatie?
 • Wat zijn de verschillende vormen van assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen fotosynthese en voortgezette assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen organische en anorganische stoffen?

Wiskunde A (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining Wiskunde A voor havo en vwo.

Normale verdeling & normaal-waarschijnlijkheidspapier

In deze video behandelen we de normale verdeling en het normaal-waarschijnlijkheidspapier. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is de normale verdeling?
 • Hoe wordt het gemiddelde aangegeven bij een normale verdeling?
 • Hoe bereken je de standaardafwijking?
 • Hoe gebruik je normalcdf op je rekenmachine? 

Afgeleide bepalen

In deze video behandelen we het onderwerp Afgeleide bepalen. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is de afgeleide?
 • Wat zijn de notaties voor de afgeleide?
 • Welke regels heb je voor het berekenen van de afgeleide?
 • Hoe kun je de afgeleide berekenen?

Rijen

In deze video behandelen we rijen. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is een rij?
 • Welke verschillende rijen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen een rekenkundige rij en  een meetkundige rij?
 • Wat zijn directe en recursieve formules bij rijen?

M&O (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining M&O voor havo en vwo.

Kengetallen en financiële ratio's

In deze video hebben we het over kengetallen en financiële ratio’s. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat zijn kengetallen?
 • Wat is liquiditeit?
 • Wat geeft de liquiditeit van een bedrijf weer?
 • Hoe bereken je de current ratio?

Financiële verslaggeving

In deze video behandelen we de financiële verslaggeving. De volgende zaken worden behandeld:

 • Welke soorten financiële verslaggevingen zijn er?
 • Wat is de interne financiële verslaggeving?
 • Wat is de fiscale financiële verslaggeving?
 • Wat is de externe financiële verslaggeving?

Economie (havo & vwo)

Onderstaande voorbeeldvideo's komen uit de online examentraining economie voor havo en vwo.

Nationale rekening & Economische kringloop

In deze video behandelen we de nationale rekening en economische kringloop. De volgende zaken komen aan bod:

 • Hoe gaat geld rond in een economie?
 • Wat is de economische kringloop?
 • Waar geven consumenten hun geld aan uit?
 • Wat gebeurt er met belasting?

Lorenzcurve

In deze video behandelen we de Lorenzcurve. De volgende zaken komen onder andere aan bod:

 • Hoe werkt de Lorenzcurve?
 • Wat is het cumulatieve inkomen?
 • Wat betekent cumulatief?
 • Wat is de evenwichtslijn?
Bekijk meer voorbeeldvideo’s op ons YouTube kanaal!