Voorbeeld video's

Krijg een voorproefje van onze online examentrainingen (havo/vwo) met onderstaande voorbeeld video's!

Biologie

Onderstaande voorbeeld video's komen uit de online examentraining biologie op havo en vwo niveau.

Eiwitsynthese

In deze video behandelen we het onderdeel eiwitsynthese. De volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is eiwitsynthese?
 • Wat zijn de stappen van eiwitsynthese?
 • Wat is transcriptie (DNA naar RNA)?
 • Wat is het verschil tussen DNA en RNA?

Genexpressie

In deze video behandelen we het onderdeel genexpressie. De volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is genexpressie?
 • Hoe ontstaan verschillen tussen celtypes?
 • Hoe wordt het uiterlijk van een cel bepaald?
 • Wat is differentiatie?

Assimilatie en dissimilatie

In deze video behandelen we assimilatie en dissimilatie. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Hoe werkt assimilatie en dissimilatie?
 • Wat zijn de verschillende vormen van assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen fotosynthese en voortgezette assimilatie?
 • Wat is het verschil tussen organische en anorganische stoffen?

Wiskunde A

Onderstaande voorbeeld video's komen uit de online examentraining wiskunde A op havo en vwo niveau.

Normale verdeling & normaalwaarschijnlijkheidspapier

In deze video behandelen we de normale verdeling en het normaal-waarschijnlijkheidspapier. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is de normale verdeling?
 • Hoe wordt het gemiddelde aangegeven bij een normale verdeling?
 • Hoe bereken je de standaardafwijking?
 • Hoe gebruik je normalcdf op je rekenmachine? 

Afgeleide bepalen

In deze video behandelen we afgeleide bepalen. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is de afgeleide?
 • Wat zijn de notaties voor de afgeleide?
 • Welke regels heb je voor het berekenen van de afgeleide?
 • Hoe kan je de afgeleide berekenen?

Rijen

In deze video behandelen we rijen. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat is een rij?
 • Welke verschillende rijen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen een rekenkundige rij en meetkundige rij?
 • Wat zijn directe en recursieve formules bij rijen?

M&O

Onderstaande voorbeeld video's komen uit de online examentraining M&O op havo en vwo niveau.

Kengetallen en Financiële ratio's

De video gaat over kengetallen en financiële ratio’s. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Wat zijn kengetallen?
 • Wat is liquiditeit?
 • Wat geeft de liquiditeit van een bedrijf weer?
 • Hoe bereken je de current ratio?

Financiële verslaggeving

In deze video behandelen we de financiële verslaggeving. De volgende zaken worden behandeld:

 • Welke soorten financiële verslaggevingen zijn er?
 • Wat is de interne financiële verslaggeving?
 • Wat is de fiscale financiële verslaggeving?
 • Wat is de externe financiële verslaggeving?

Economie

Onderstaande voorbeeld video's komen uit de online examentraining economie op havo en vwo niveau.

Nationale rekening & Economische kringloop

In deze video behandelen we de nationale rekening en economische kringloop. De volgende zaken komen aan bod:

 • Hoe gaat geld rond in een economie?
 • Wat is de economische kringloop?
 • Waar geven consumenten hun geld aan uit?
 • Wat gebeurt er met belasting?

Lorenzcurve

In deze video behandelen we de Lorenzcurve. De volgende zaken komen o.a. aan bod:

 • Hoe werkt de Lorenzcurve?
 • Wat is het cumulatieve inkomen?
 • Wat betekent cumulatief?
 • Wat is de evenwichtslijn?
Bekijk meer voorbeeld video’s op ons YouTube kanaal!