46% van de examenleerlingen denkt geslaagd te zijn voor het eindexamen na tijdvak 1

Hoe kijken leerlingen nu terug op tijdvak 1?

46% van de examenleerlingen denkt geslaagd te zijn voor het eindexamen na tijdvak 1

Hoe kijken leerlingen nu terug op tijdvak 1?

3 juni 2021

Tijdvak 1 is achter de rug! De afgelopen 2,5 week hebben duizenden examenleerlingen keihard gewerkt voor een geslaagd einde van een moeilijk examenjaar. Hoe voelen de examenleerlingen zich over tijdvak 1? We hielden een korte enquête via ons Instagram-account en zetten de resultaten op een rij!

Recordaantal klachten

LAKS ontving dit jaar een recordaantal aan klachten, namelijk 209.000. Het vorige record stond op 204.000 (2016). De meeste klachten gingen over het examen Nederlands (havo). Van de 164 leerlingen die onze enquête hebben ingevuld, gaf 88% aan ook geklaagd te hebben bij LAKS.

Moeilijkste & makkelijkste examens

Op de vraag welk examen het moeilijkst en het makkelijkst waren, kregen we veel verschillende antwoorden. Als moeilijkste examens werden de vakken wiskunde en natuurkunde het meest genoemd, op de voet gevolgd door economie, Nederlands en geschiedenis. Het examen Engels werd massaal als makkelijkste examen verkozen, maar ook wiskunde en Duits werden hier genoemd.

Wat heeft jou door het examen heen gesleept?

We vroegen de examenleerlingen ook wat hen door deze periode heeft gesleept. Een opsomming van een aantal van de antwoorden:

  • Ikzelf / mijn motivatie / zelfdiscipline
  • Vrienden & familie
  • Vooruitzicht van vakantie en klaar zijn met de middelbare school
  • Eten / dextro
  • Het samen-gevoel op sociale media en in de klas

Denk je dat je geslaagd bent?

Dan de belangrijkste vraag: Denken de leerlingen geslaagd te zijn? 46% geeft aan te denken dat zij geslaagd zijn. 7% denkt sowieso te zijn gezakt, 35% verwacht één of meerdere herkansing(en) en de overige 12% heeft gespreid over de tijdvakken, waardoor zij sowieso nog even moeten doorbikkelen.

Achteraf blij dat de examens zijn doorgegaan?

Leerlingen zijn hier verdeeld over. Precies 50% gaf aan toch wel blij te zijn dat de examens door zijn gegaan, omdat het diploma zo meer waard is en het toch wel leuk is om meegemaakt te hebben. Ook was het een leerzame ervaring: “Ik heb geleerd hoe ik moet plannen en hoe ik hard kan werken”, aldus één van de leerlingen.

De andere 50% vindt het vanwege de opgelopen leerachterstanden nog steeds een slecht idee. “Ik merkte tijdens het leren dat er een duidelijke achterstand was”, zo vertelt een leerling. Ook geven veel leerlingen aan dat ze het oneerlijk vinden vergeleken met vorig jaar: “Mega oneerlijk en onvoorbereid de examens moeten doen. Oprecht belachelijk”.

Hoe dan ook, tijdvak 1 is achter de rug! Volgende week donderdag (10 juni) wordt de uitslag van tijdvak 1 bekend gemaakt. Tijdvak 2 begint op maandag 14 juni.

Wij wensen alle leerlingen veel sterkte met zenuwen voor de examenuitslag en succes met alle examens die in tijdvak 2 en 3 worden gemaakt!

3 juni 2021

Tijdvak 1 is achter de rug! De afgelopen 2,5 week hebben duizenden examenleerlingen keihard gewerkt voor een geslaagd einde van een moeilijk examenjaar. Hoe voelen de examenleerlingen zich over tijdvak 1? We hielden een korte enquête via ons Instagram-account en zetten de resultaten op een rij!

Recordaantal klachten

LAKS ontving dit jaar een recordaantal aan klachten, namelijk 209.000. Het vorige record stond op 204.000 (2016). De meeste klachten gingen over het examen Nederlands (havo). Van de 164 leerlingen die onze enquête hebben ingevuld, gaf 88% aan ook geklaagd te hebben bij LAKS.

Moeilijkste & makkelijkste examens

Op de vraag welk examen het moeilijkst en het makkelijkst waren, kregen we veel verschillende antwoorden. Als moeilijkste examens werden de vakken wiskunde en natuurkunde het meest genoemd, op de voet gevolgd door economie, Nederlands en geschiedenis. Het examen Engels werd massaal als makkelijkste examen verkozen, maar ook wiskunde en Duits werden hier genoemd.

Wat heeft jou door het examen heen gesleept?

We vroegen de examenleerlingen ook wat hen door deze periode heeft gesleept. Een opsomming van een aantal van de antwoorden:

  • Ikzelf / mijn motivatie / zelfdiscipline
  • Vrienden & familie
  • Vooruitzicht van vakantie en klaar zijn met de middelbare school
  • Eten / dextro
  • Het samen-gevoel op sociale media en in de klas

Denk je dat je geslaagd bent?

Dan de belangrijkste vraag: Denken de leerlingen geslaagd te zijn? 46% geeft aan te denken dat zij geslaagd zijn. 7% denkt sowieso te zijn gezakt, 35% verwacht één of meerdere herkansing(en) en de overige 12% heeft gespreid over de tijdvakken, waardoor zij sowieso nog even moeten doorbikkelen.

Achteraf blij dat de examens zijn doorgegaan?

Leerlingen zijn hier verdeeld over. Precies 50% gaf aan toch wel blij te zijn dat de examens door zijn gegaan, omdat het diploma zo meer waard is en het toch wel leuk is om meegemaakt te hebben. Ook was het een leerzame ervaring: “Ik heb geleerd hoe ik moet plannen en hoe ik hard kan werken”, aldus één van de leerlingen.

De andere 50% vindt het vanwege de opgelopen leerachterstanden nog steeds een slecht idee. “Ik merkte tijdens het leren dat er een duidelijke achterstand was”, zo vertelt een leerling. Ook geven veel leerlingen aan dat ze het oneerlijk vinden vergeleken met vorig jaar: “Mega oneerlijk en onvoorbereid de examens moeten doen. Oprecht belachelijk”.

Hoe dan ook, tijdvak 1 is achter de rug! Volgende week donderdag (10 juni) wordt de uitslag van tijdvak 1 bekend gemaakt. Tijdvak 2 begint op maandag 14 juni.

Wij wensen alle leerlingen veel sterkte met zenuwen voor de examenuitslag en succes met alle examens die in tijdvak 2 en 3 worden gemaakt!