Wat gebeurt er als je te laat komt op het eindexamen?

Te laat komen op het centraal eindexamen. Het is de nachtmerrie van elke examenleerling, maar het kan de beste overkomen. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van hoeveel minuten je te laat bent en in hoeverre je een geldige reden hebt voor het te laat komen.

Wat gebeurt er als je te laat komt op het eindexamen?

Te laat komen op het centraal eindexamen. Het is de nachtmerrie van elke examenleerling, maar het kan de beste overkomen. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van hoeveel minuten je te laat bent en in hoeverre je een geldige reden hebt voor het te laat komen.

Minder dan 30 minuten te laat

Minder dan 30 minuten te laat

Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bent mag je het examen gewoon nog maken. Voor jou geldt dan dezelfde eindtijd als voor de andere leerlingen. Je hebt dus minder tijd om het examen te maken.

Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bent mag je het examen gewoon nog maken. Voor jou geldt dan dezelfde eindtijd als voor de andere leerlingen. Je hebt dus minder tijd om het examen te maken.

Meer dan 30 minuten te laat

Meer dan 30 minuten te laat

Kom je meer dan 30 minuten te laat? Dan mag je het examen helaas niet meer maken.

Je stelt de directeur op de hoogte en legt uit waarom je te laat bent. Vervolgens wordt besloten of je een geldige reden hebt voor het te laat komen.

Er zijn twee verschillende scenario’s:

  1. De directeur beslist dat je een geldige reden hebt. Dan mag je het examen inhalen in het tweede tijdvak en behoudt je je herkansingsmogelijkheid voor een ander vak. Je ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de beslissing.
  2. De directeur beslist dat je geen geldige reden hebt. In de meeste gevallen krijg je een 1 voor het betreffende examen. Je kunt het examen herkansen in het tweede tijdvak, maar dat gaat dan ten kosten van je herkansingsmogelijkheid voor een ander vak. Ook in dit geval worden je ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.

Kom je meer dan 30 minuten te laat? Dan mag je het examen helaas niet meer maken.

Je stelt de directeur op de hoogte en legt uit waarom je te laat bent. Vervolgens wordt besloten of je een geldige reden hebt voor het te laat komen.

Er zijn twee verschillende scenario’s:

  1. De directeur beslist dat je een geldige reden hebt. Dan mag je het examen inhalen in het tweede tijdvak en behoudt je je herkansingsmogelijkheid voor een ander vak. Je ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de beslissing.
  2. De directeur beslist dat je geen geldige reden hebt. In de meeste gevallen krijg je een 1 voor het betreffende examen. Je kunt het examen herkansen in het tweede tijdvak, maar dat gaat dan ten kosten van je herkansingsmogelijkheid voor een ander vak. Ook in dit geval worden je ouders/verzorgers op de hoogte gebracht.

Wees op tijd!

Wees op tijd!

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg ervoor dat je op tijd komt. Zet de data en tijden van jouw examens goed in je agenda. Vertrek eerder van huis, zodat je nog even op adem kunt komen voordat je de examenzaal ingaat.

Zo zorg jij voor een optimale concentratie en een geslaagd eindresultaat!

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg ervoor dat je op tijd komt. Zet de data en tijden van jouw examens goed in je agenda. Vertrek eerder van huis, zodat je nog even op adem kunt komen voordat je de examenzaal ingaat.

Zo zorg jij voor een optimale concentratie en een geslaagd eindresultaat!

Wie bepaalt de regels?

Wie bepaalt de regels?

De overheid stelt ieder jaar een protocol voor de eindexamens op. In dit protocol staan bovenstaande regels voor het te laat komen op het eindexamen. Alle middelbare scholen in Nederland moeten zich aan deze regels houden.

De overheid stelt ieder jaar een protocol voor de eindexamens op. In dit protocol staan bovenstaande regels voor het te laat komen op het eindexamen. Alle middelbare scholen in Nederland moeten zich aan deze regels houden.

Lees verder..