Het schoolexamen: alles wat je moet weten

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het eindexamen. Maar wat is het schoolexamen eigenlijk? Waar bestaat het schoolexamen uit? En hoeveel tellen de schoolexamencijfers mee in je eindcijfer? We zochten het voor je uit!

Het schoolexamen: alles wat je moet weten

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het eindexamen. Maar wat is het schoolexamen eigenlijk? Waar bestaat het schoolexamen uit? En hoeveel tellen de schoolexamencijfers mee in je eindcijfer? We zochten het voor je uit!

Wat is het schoolexamen?

Het schoolexamen (SE) is een onderdeel van het eindexamen. Het grote verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens is dat de schoolexamens per school kunnen verschillen, terwijl de centrale examens landelijk hetzelfde zijn.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt welke onderwerpen er in ieder geval aan bod moeten komen in het schoolexamen. Aan de hand van deze richtlijnen bepalen scholen zelf het moment van toetsing, de inhoud, de toetsvorm en de normering. Deze beslissingen worden vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van jouw school.

Sommige onderdelen van het schoolexamen kunnen wel overeenkomen met andere scholen, zoals bijvoorbeeld de Cito kijk- en luistertoetsen voor moderne vreemde talen, die door veel scholen gekozen worden als toetsvorm.

De regels omtrent het schoolexamen staan in het examenreglement.

Wat is het schoolexamen?

Het schoolexamen (SE) is een onderdeel van het eindexamen. Het grote verschil tussen de schoolexamens en de centrale examens is dat de schoolexamens per school kunnen verschillen, terwijl de centrale examens landelijk hetzelfde zijn.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt welke onderwerpen er in ieder geval aan bod moeten komen in het schoolexamen. Aan de hand van deze richtlijnen bepalen scholen zelf het moment van toetsing, de inhoud, de toetsvorm en de normering. Deze beslissingen worden vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van jouw school.

Sommige onderdelen van het schoolexamen kunnen wel overeenkomen met andere scholen, zoals bijvoorbeeld de Cito kijk- en luistertoetsen voor moderne vreemde talen, die door veel scholen gekozen worden als toetsvorm.

De regels omtrent het schoolexamen staan in het examenreglement.

Waar bestaat het schoolexamen uit?

Het schoolexamen is een verzameling van toetsen en praktische opdrachten die je, verspreid over de bovenbouw van de middelbare school, voor ieder vak doet. De schoolexamens worden gemaakt door de scholen zelf en kunnen bestaan uit toetsen, proefwerken, verslagen, werkstukken, praktische opdrachten, mondelingen en presentaties. 

Waar bestaat het schoolexamen uit?

Het schoolexamen is een verzameling van toetsen en praktische opdrachten die je, verspreid over de bovenbouw van de middelbare school, voor ieder vak doet. De schoolexamens worden gemaakt door de scholen zelf en kunnen bestaan uit toetsen, proefwerken, verslagen, werkstukken, praktische opdrachten, mondelingen en presentaties.

Hoeveel tellen de schoolexamencijfers mee?

De schoolexamencijfers tellen voor 50% mee in je eindcijfer. 

De andere 50% is het cijfer wat je voor het centrale eindexamen haalt. Je eindcijfer bereken je dus als volgt: (SE-cijfer + CE-cijfer) / 2.

Uitzonderingen

 1. Voor sommige vakken is er geen centraal eindexamen. Je SE-cijfer is dan je eindcijfer voor deze vakken. Dit geldt onder andere voor Maatschappijleer, Wiskunde D en Algemene Natuurwetenschappen.
 2. De vakken CKV en LO maken deel uit van het schoolexamen, maar worden niet beoordeeld met een cijfer. Deze vakken moet je met een voldoende of goed afronden om te kunnen slagen voor je eindexamen.

Hoeveel tellen de schoolexamencijfers mee?

De schoolexamencijfers tellen voor 50% mee in je eindcijfer. 

De andere 50% is het cijfer wat je voor het centrale eindexamen haalt. Je eindcijfer bereken je dus als volgt: (SE-cijfer + CE-cijfer) / 2.

Uitzonderingen

 1. Voor sommige vakken is er geen centraal eindexamen. Je SE-cijfer is dan je eindcijfer voor deze vakken. Dit geldt onder andere voor Maatschappijleer, Wiskunde D en Algemene Natuurwetenschappen.
 2. De vakken CKV en LO maken deel uit van het schoolexamen, maar worden niet beoordeeld met een cijfer. Deze vakken moet je met een voldoende of goed afronden om te kunnen slagen voor je eindexamen.

Hoe bereken je het SE-cijfer?

Het definitieve SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van alle cijfers die je voor de schoolexamens van dat vak hebt gehaald.

Sommige toetsen wegen zwaarder mee dan andere. De weging van elk specifieke schoolexamenonderdeel staat in het PTA. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je het definitieve SE-cijfer van een vak kunt berekenen.

Voorbeeld

Voor economie heb je verschillende schriftelijke toetsen, een werkstuk en een praktische opdracht moeten maken die allemaal een andere weging hebben. Hoe bereken je nu je SE-cijfer? Je zoekt in het PTA op hoeveel procent elk onderdeel meetelt en zet dit, samen met je behaalde cijfers, op een rijtje:

Toets 1

  • Cijfer: 6,2
  • Weging: 20%

Toets 2

  • Cijfer: 5,8
  • Weging: 20%

Werkstuk

  • Cijfer: 7,4
  • Weging: 10%
 •  

Toets 3

  • Cijfer: 6,9
  • Weging: 20%

Praktische opdracht

  • Cijfer: 7,7
  • Weging: 10%

Toets 4

  • Cijfer: 7,1
  • Weging: 20%

Vervolgens kun je het definitieve SE-cijfer als volgt berekenen:

(0,20 x 6,2) + (0,20 x 5,8) + (0,10 x 7,4) + (0,20 x 6,9) + (0,10 x 7,7) + (0,20 x 7,1) ≈ 6,7

Hoe bereken je het SE-cijfer?

Het definitieve SE-cijfer is het gewogen gemiddelde van alle cijfers die je voor de schoolexamens van dat vak hebt gehaald.

Sommige toetsen wegen zwaarder mee dan andere. De weging van elk specifieke schoolexamenonderdeel staat in het PTA. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je het definitieve SE-cijfer van een vak kunt berekenen.

Voorbeeld

Voor economie heb je verschillende schriftelijke toetsen, een werkstuk en een praktische opdracht moeten maken die allemaal een andere weging hebben. Hoe bereken je nu je SE-cijfer? Je zoekt in het PTA op hoeveel procent elk onderdeel meetelt en zet dit, samen met je behaalde cijfers, op een rijtje:

Toets 1

 • Cijfer: 6,2
 • Weging: 20%

Toets 2

 • Cijfer: 5,8
 • Weging: 20%

Werkstuk

 • Cijfer: 7,4
 • Weging: 10%

Toets 3

 • Cijfer: 6,9
 • Weging: 20%

PO

 • Cijfer: 7,7
 • Weging: 10%

Toets 4

 • Cijfer: 7,1
 • Weging: 20%

Toets 1

 • Cijfer: 6,2
 • Weging: 20%

Toets 2

 • Cijfer: 5,8
 • Weging: 20%

Werkstuk

 • Cijfer: 7,4
 • Weging: 10%

Toets 3

 • Cijfer: 6,9
 • Weging: 20%

PO

 • Cijfer: 7,7
 • Weging: 10%

Toets 4

 • Cijfer: 7,1
 • Weging: 20%

Vervolgens kun je het definitieve SE-cijfer als volgt berekenen:

(0,20 x 6,2) + (0,20 x 5,8) + (0,10 x 7,4) + (0,20 x 6,9) + (0,10 x 7,7) + (0,20 x 7,1) ≈ 6,7

Zo bereid je je optimaal voor op de schoolexamens...

De schoolexamens spelen dus een belangrijke rol in de bovenbouw. Wil jij je extra goed voorbereiden op je SE’s? Onze online schoolexamentrainingen kunnen je daarbij helpen.

Een online schoolexamentraining van OnlineSlagen bevat de gehele schoolexamenstof (SE), op basis van jouw lesmethode, én de gehele stof voor het centrale eindexamen (CE). Je leert aan de hand van uitlegvideo’s, samenvattingen, oefenopgaven, zelftesten en oefenexamens. Daarnaast kun je al je inhoudelijke vragen aan onze examentrainers stellen via de bijles-chat (beschikbaar vanaf 1 april). 

Zo kun jij je dus het gehele examenjaar voorbereiden op zowel de schoolexamens als het centrale eindexamen! 

Nieuwsgierig? Bekijk ons aanbod!

Hé! 👋 Zit jij in je examenjaar?

Schrijf je in voor examentips, wijzigingen in het examenrooster, kortingscodes en het laatste nieuws over de examens!

Lees verder..