Online Examentraining
Wiskunde B | VWO

Gegarandeerd slagen voor je eindexamen Wiskunde B VWO met een online examentraining.

Online Examentraining Wiskunde B VWO

Uitlegvideo's van de gehele
examenstof

De geanimeerde video's doorlopen ieder onderwerp van het centraal eindexamen. Daarnaast kan je ook leren met samenvattingen, flashcards en begrippenlijsten.

Meer dan 150 oefenopgaven
en examenvragen

De opgaven worden stap voor stap uitgelegd. Verder houden we je voortgang bij zodat je efficiënt kan leren. Zo weet je zeker dat je alles goed beheerst.

Onbeperkt
chatondersteuning

Kom je er niet uit? Stel dan van 1 april t/m 30 juni al je vragen aan onze ervaren examentrainers. De chat is 7 dagen per week geopend van 10.00 tot 21.00 uur.

Het aanbod Wiskunde B VWO

ONLINE
EXAMENTRAINING

(CE)

Online Examentraining:

Frame 177 (3)

Toegang tot gehele eindexamenstof (CE)

Frame 177 (3)

40+ uitlegvideo's

Frame 177 (3)

Printbare samenvattingen

Frame 177 (3)

Begrippenlijsten en flashcards

Frame 177 (3)

150+ oefenopgaven

Frame 177 (3)

Chatondersteuning (vanaf 1 april)

Frame 177 (3)

Slagingsgarantie (onvoldoende = geld terug)

Doorloop je de hele training, dan ben je volledig voorbereid op je centraal eindexamen! 

ONLINE
SCHOOLEXAMENTRAINING

ONLINE
SCHOOLEXAMEN-TRAINING

(CE + SE)

Online Schoolexamentraining:

Frame 177 (3)

Alles uit de online examentraining (CE)

Frame 177 (3)

Toegang tot de gehele schoolexamenstof (SE)

Frame 177 (3)

Leren op basis van je lesmethode

Frame 177 (3)

Chatondersteuning (vanaf 1 april)

Frame 177 (3)

Slagingsgarantie (onvoldoende = geld terug)

Bereid je het gehele examenjaar optimaal voor op de schoolexamens én het centraal eindexamen!

Bekijk andere VWO-vakken

Behandelde onderwerpen

Ieder jaar houden we onze onderwerpen up-to-date met de door de overheid gepubliceerde syllabus.

Online Examentraining
(CE)

Met onze online examentraining doorloop je alle onderwerpen die je moet kennen voor het centraal eindexamen. Bekijk hieronder de opbouw van de online examentraining:

Centraal eindexamenstof:

 • Grafiek tekenen
 • De lineaire functie
 • Asymptoten
 • De kwadratische functie
 • De machtsfunctie en wortelfunctie
 • De exponentiële functie en logaritmische functie
 • Het natuurlijk logaritme
 • De goniometrische functies met sinus en cosinus
 • Transformaties
 • Logaritmen
 • Extreme waarden, buigpunten, hellingen
 • X schrijven als functie van y
 • Som, verschil en product functies
 • Functievoorschriften opstellen
 • Rekenen met de exponentiële functie
 • Kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Ongelijkheden oplossen
 • Stelsel van vergelijkingen
 • Sinus en cosinus
 • Trillingen
 • Goniometrische functies herleiden
 • Cirkelbewegingen en trillingen
 • Gelijkzijdige, rechthoekige en gelijkbenige driehoeken
 • Scherpe en stompe driehoeken
 • Lengten en oppervlakten
 • Cirkelvergelijkingen
 • Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
 • Lijnen en hoeken
 • Afstanden bij punten en lijnen
 • Algebraïsch oplossen
 • Herhaling van veel voorkomende wiskundige regels
 • Limieten
 • Goniometrische functies
 • Een toenamediagram tekenen
 • Het differentiequotiënt
 • Differentiëren
 • Product- en quotiëntregel
 • Optimaliseringsproblemen
 • Integralen
 • Integralen en inhoud
 • Integralen en oppervlakten bij meerdere functies
 • Vectoren
 • Inproduct

Oefenexamens van de afgelopen 5 jaar

Online Schoolexamentraining
(CE + SE)

De online schoolexamentraining bevat zowel de gehele CE als SE stof. Met deze training ben jij gedurende het hele examenjaar voorbereid. Bekijk hieronder de opbouw van de training:

Centraal eindexamenstof:

 • Grafiek tekenen
 • De lineaire functie
 • Asymptoten
 • De kwadratische functie
 • De machtsfunctie en wortelfunctie
 • De exponentiële functie en logaritmische functie
 • Het natuurlijk logaritme
 • De goniometrische functies met sinus en cosinus
 • Transformaties
 • Logaritmen
 • Extreme waarden, buigpunten, hellingen
 • X schrijven als functie van y
 • Som, verschil en product functies
 • Functievoorschriften opstellen
 • Rekenen met de exponentiële functie
 • Kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Ongelijkheden oplossen
 • Stelsel van vergelijkingen
 • Sinus en cosinus
 • Trillingen
 • Goniometrische functies herleiden
 • Cirkelbewegingen en trillingen
 • Gelijkzijdige, rechthoekige en gelijkbenige driehoeken
 • Scherpe en stompe driehoeken
 • Lengten en oppervlakten
 • Cirkelvergelijkingen
 • Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
 • Lijnen en hoeken
 • Afstanden bij punten en lijnen
 • Algebraïsch oplossen
 • Herhaling van veel voorkomende wiskundige regels
 • Limieten
 • Goniometrische functies
 • Een toenamediagram tekenen
 • Het differentiequotiënt
 • Differentiëren
 • Product- en quotiëntregel
 • Optimaliseringsproblemen
 • Integralen
 • Integralen en inhoud
 • Integralen en oppervlakten bij meerdere functies
 • Vectoren
 • Inproduct

Oefenexamens van de afgelopen 5 jaar

Extra schoolexamenstof:

 • Limieten deel 2
 • Goniometrische functies differentiëren en primitiveren
 • Punt- en lijnsymmetrie
 • Vectoren deel 2

Al onze trainingen hebben slagingsgarantie

Niet geslaagd = geld terug! Lees hier hoe onze slagingsgarantie werkt.

Over de examentrainers

Jos

Online educatie is helemaal in het straatje van Jos. Met zijn eigen opname studio weet hij dan ook echt iets van de wiskunde B training te maken. Aan de hand van tools zoals Desmos maakt hij de wiskunde behapbaar en makkelijk te begrijpen.

Kelly van Rijsbergen

Kelly: “Veel leerlingen ervaren wiskunde B als een moeilijk vak. Echter, als je eenmaal ‘het trucje’ doorhebt dan is het een eitje! In mijn video’s probeer ik alle leerlingen dat ‘eureka’ moment te geven.”

Jos

Online educatie is helemaal in het straatje van Jos. Met zijn eigen opname studio weet hij dan ook echt iets van de wiskunde B training te maken. Aan de hand van tools zoals Desmos maakt hij de wiskunde behapbaar en makkelijk te begrijpen.

Kelly van Rijsbergen

Kelly: “Veel leerlingen ervaren wiskunde B als een moeilijk vak. Echter, als je eenmaal ‘het trucje’ doorhebt dan is het een eitje! In mijn video’s probeer ik alle leerlingen dat ‘eureka’ moment te geven.”