Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020 - 2021

Inhaal- en ondersteunings
programma's
2020 - 2021

Door de subsidieregeling ''inhaal- en ondersteuningsprogramma's'' kunt u als school budget aanvragen om leerlingen extra te ondersteunen of achterstanden weg te werken. Wij helpen u hier graag bij!

VMBO, HAVO & VWO

OnlineSlagen

OnlineSlagen is een online leerplatform voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. Onze lesstof in combinatie met digitale leerfunctionaliteiten zorgen voor een betere en leukere manier van leren en lesgeven. Voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s hebben we een speciaal aanbod ontwikkeld: De ”online zomerschool” en ”ondersteuning 2020-2021”

Met dit aanbod richten we ons op het wegwerken van achterstanden tijdens de zomer en het extra ondersteunen van leerlingen gedurende het komende schooljaar. Leerlingen kunnen zelf direct aan de slag en docenten krijgen inzicht in de leerprestaties. De kosten kunnen volledig worden vergoed met de aanvraag van de subsidieregeling

De Online Zomerschool (examenjaar)

De online zomerschool is ontwikkeld voor leerlingen die in september starten met hun examenjaar. Het heeft als doel om de opgelopen achterstanden in te halen en leerlingen met een zelfverzekerd gevoel het examenjaar in te laten gaan. Door middel van (o.a.) duidelijke animatievideo’s wordt alle bovenbouw stof behandeld. Leerlingen oefenen in de interactieve leeromgeving waarbij voortgang en resultaat inzichtelijk is via het leerlingen dashboard. Door zelftesten en diagnostische toetsen ziet de leerling precies waar er nog aandacht nodig is en wanneer deze klaar is voor het examenjaar. Ook docenten krijgen real time inzicht in de voortgang en leergedrag van leerlingen via het docenten dashboard. Als gewenst kunnen docenten ook op afstand opdrachten nakijken en feedback geven zodat er gerichter en efficiënter ondersteund kan worden. 

Waarom de Online Zomerschool?

online examentraining en online bijles video's

Herhaal alle lesstof

Alle lesstof wordt herhaald met geanimeerde video's die leerlingen kunnen bekijken waar, wanneer en hoe vaak ze willen. De lesstof is gemaakt door 1e graads docenten en onderwijsdeskundigen en sluit aan op het curriculum van de gehele bovenbouw.

online examentraining en online bijles hoge cijfers

Slimmer oefenen

De gebruiksvriendelijk van het platform maakt het leuker om te oefenen en houdt leerlingen gemotiveerd. Leerlingen kunnen zelf hun eigen leerpad bepalen op basis van voorkeur en competentie. Door stap voor stap uitleg en directe feedback weten leerlingen altijd waar ze aan toe zijn.

online examentraining en online bijles slim leren

Inzicht en toetsing

Zowel leerlingen als docenten krijgen inzicht in voortgang en resultaten. Op deze manier kan er gericht geleerd en ondersteund worden. Door zelftesten en diagnostische toetsen weten zowel leerling als docent exact wanneer leerlingen klaar zijn voor het examenjaar.

Ondersteuning 2020-2021 (alle leerjaren, alle niveaus)

Het programma ”ondersteuning 2020-2021” wordt gebruikt om leerlingen gedurende het gehele schooljaar extra te ondersteunen op de manier waarop ze het beste leren. Iedere leerling leert anders; Leerlingen krijgen zelf de leiding in het bepalen van hun eigen leerpad en leren op basis van voorkeur en competentie. Wij geven ze de tools en inzichten om dit succesvol te doen. Hierbij kiezen leerlingen zelf uit verschillende soorten manieren van leren en oefenen en worden ze gestuurd in het doorlopen van hun leerproces. Docenten krijgen op een gebruiksvriendelijke manier real time inzicht in de persoonlijke voortgang en resultaten van iedere leerling, om zo gerichter en efficiënter te kunnen ondersteunen. 

Waarom de Ondersteuning 2020 - 2021?

browser

Overzicht van de lesstof

Leerlingen zien vanuit hun overzicht alle lesstof die ze moeten leren. De structuur van de leeromgeving sluit aan op de indeling van de boeken. Alle leidende lesmethoden zijn geïntegreerd in het platform. Daarnaast kun je met de zoekfunctie alles snel terugvinden.

online examentraining en online bijles video's

Theorie, video's en veel meer

Sommige leerlingen leren het best met kernbegrippen en samenvattingen, anderen zweren bij het gebruik van video. Binnen onze leeromgeving kunnen leerlingen gebruik maken van tekstuele uitleg, samenvattingen, video’s, flashcards / begrippenlijsten en stapsgewijze uitleg bij opgaven.

champion

Leuker oefenmateriaal

Leerlingen kunnen aan de slag met verschillende soorten opgaven. Door heldere uitleg weten ze direct of ze een antwoord goed hebben en leren ze van hun fouten. Door het behalen van leerdoelen worden ze extra gestimuleerd om te blijven oefenen.

test

Zelftesten en diagnostische toetsen

Na ieder onderdeel zorgen zelftesten ervoor dat leerlingen per onderdeel en sub-onderdeel gelijk zien hoe ze ervoor staan. Voor ieder vak is er ook een diagnostische toets die de kennis voor het gehele jaar test.

online examentraining en online bijles slim leren

Leerlingen dashboard

Leerlingen krijgen met een leerlingen dashboard inzicht in voortgang en resultaten per onderwerp. Zo weten ze welke onderwerpen ze nog aandacht moeten geven en kan er gerichter en efficiënter geleerd worden.

dashboard (1)

Docenten dashboard

Docenten krijgen real-time inzicht in het leergedrag van de leerlingen. Ook kunnen docenten opdrachten nakijken en feedback geven. Zo zien docenten direct wie er waar ondersteuning nodig heeft.

Meld u aan of neem contact met ons op!

Via onderstaand formulier meldt u zich vrijblijvend aan voor onze inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021.

Wilt u liever eerst een demonstratie van de leeromgeving of heeft u andere vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

06-30645291

info@onlineslagen.nl

Over de subsidieregeling 2020 - 2021

Over de subsidieregeling
2020 - 2021

Scholen en instellingen uit het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelingsachterstanden, de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020 – 2021De kosten voor bovenstaande diensten kunnen volledig vergoed worden door het aanvragen van deze subsidie.

“Alle typen kosten zijn subsidiabel, waaronder salariskosten voor degenen die het programma verzorgen, aanschaf van materiaal of methodes om het programma vorm te geven (zoals extra werkbladen of oefenmateriaal of digitale programma’s) en indien nodig de huur van een ruimte. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten in te huren of een derde partij te betrekken die het inhaal- of ondersteuningsprogramma geheel of gedeeltelijk uitvoert.” (bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-05-26)

Hieronder kunt u meer informatie vinden. Als gewenst kunnen u ook assisteren met het aanvragen van de subsidie.

Partners