Nationaal Programma Onderwijs

Op de menukaart: OnlineSlagen

Voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona

De coronacrisis heeft het onderwijs hard geraakt. Daarom ontwikkelde de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De komende 2,5 jaar wordt 8,5 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Scholen ontvangen een bedrag per leerling, waarmee opgelopen leerachterstanden ingehaald kunnen worden.

Scholen kunnen verschillende interventies doen. Bewezen effectieve interventies zijn in kaart gebracht in de menukaart. Uit deze menukaart kunnen scholen interventies kiezen die passen bij hun doelstellingen.

De menukaart is verdeeld in zes doelgebieden:

  • A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
  • B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
  • C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  • D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
  • E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
  • F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Doelen behalen met OnlineSlagen

OnlineSlagen is een bewezen effectieve interventie, die binnen verschillende doelgebieden van de menukaart valt. De kosten van OnlineSlagen kunnen volledig gedekt worden door het NPO.

Onze online leeromgeving voor de bovenbouw (vanaf 1 januari 2022 ook voor de onderbouw) is in te zetten als digitale lesmethode, waarbij leerlingen en docenten profiteren van alle voordelen die de digitalisering van het onderwijs met zich meebrengt.

De digitale leeromgeving helpt bij differentiatie in de klas, geeft inzicht in de leerprestaties, bespaart tijd voor docenten en geeft leerlingen meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

OnlineSlagen dient verschillende doelgebieden van de menukaart:

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

OnlineSlagen kan dienen als uitbreiding van het onderwijs. Via de bijles-chat kunnen leerlingen buiten schooltijd inhoudelijke vragen stellen. Daarnaast is er voor de examenklassen de mogelijkheid om een hybride examentraining op school te organiseren, waarbij onze examentrainers langskomen om de leerlingen te ondersteunen.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Doordat docenten via het portaal inzicht krijgen in de prestaties van iedere leerling per onderwerp, kunnen zij leerlingen op maat begeleiden. Ook kunnen docenten via het portaal huiswerk opgeven en alle gemaakte opdrachten voorzien van feedback.

Verder is onze leeromgeving zo ingericht dat leerlingen gestimuleerd worden om hun eigen leerpad te bepalen. Alle stof is opgeknipt in behapbare onderdelen, waarvoor leerlingen steeds een score krijgen (deze score is ook inzichtelijk voor docenten). Leerlingen kunnen zelf oefentoetsen samenstellen door te filteren op onderwerpen.

Zij bepalen zelf hoeveel tijd ze aan ieder onderdeel besteden. Dit dient de interventie beheersingsgericht leren.

De hybride examentrainingen worden gegeven in kleine groepjes, waardoor leerlingen veel persoonlijke aandacht krijgen.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Doordat onze leeromgeving veel overzicht en structuur biedt, groeit de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen. Dit bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Alle lesstof wordt in verschillende vormen aangeboden: uitlegvideo’s, samenvattingen, begrippenlijsten, flashcards, oefenopgaven met extra uitleg, zelf samen te stellen toetsen en meer.

Leerlingen ontdekken en bepalen zelf welke manier van leren het beste bij hen past. Dit bevordert de interventie metacognitie en zelfregulerend leren.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Door de tijdsbesparende functies die de online leeromgeving biedt, kunnen docenten effectiever werken. Daarnaast kan de bijles-chat als digitale onderwijsassistent ingezet worden. Inhoudelijke vragen kunnen 7 dagen per week tussen 10:00 en 21:00 uur gesteld worden, waardoor docenten verder ontlast worden.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

OnlineSlagen is een digitale technologie die zowel leerlingen als docenten vooruit helpt.

Meer informatie aanvragen

Vraag hieronder geheel vrijblijvend meer informatie, een digitale demonstratie of een offerte aan.

Nick Ewbank
Nick Ewbank

Algemeen Directeur

Lisa Gillebaard
Lisa Gillebaard

Accountmanager