In 2022 weer versoepelde examenregels vanwege corona

8 december 2021

Update (20 december):

Afgelopen vrijdag, 17 december, werd bekend gemaakt dat voor de examens 2022 de volgende aanpassingen zullen zijn:

  • Drie tijdvakken: Leerlingen kunnen de examens spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Tijdvak 3 kan gebruikt worden voor herkansingen.
  • Extra herkansing: Leerlingen krijgen de mogelijkheid om 2 examens te herkansen, in plaats van 1.
Update (24 januari)
Op 24 januari werd bekendgemaakt dat leerlingen ook weer een niet-kernvak mogen wegstrepen. Dit vak wordt buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van het examenresultaat.

Ook dit schooljaar verloopt tot nu toe rommelig door het coronavirus. Leerlingen die examen doen in 2022 hebben de afgelopen twee jaar last gehad van het coronavirus. Daarom vindt de VO-raad dat de examenregels ook dit jaar versoepeld moeten worden.

De eindexamens in 2021

Voor de examenleerling die afgelopen jaar examen deden, waren er een aantal aanpassingen / versoepelingen.

  • Drie tijdvakken: Leerlingen konden hun examens spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Tijdvak 3 kon gebruikt worden voor herkansingen.
  • Extra herkansing: Waar normaal gesproken één vak herkanst mag worden, mochten leerlingen vorig jaar twee herkansingen maken.
  • Eén onvoldoende wegstrepen: Leerlingen mochten een niet-kernvak buiten beschouwing laten bij de examenuitslag.

De eindexamens in 2022

De VO-raad

De VO-raad wil dat de examenleerling van komend jaar de examens weer kunnen spreiden over een langere periode. Ook willen ze de twee herkansingen aanhouden.

Het wegstrepen van een niet-kernvak, ook wel de duimregeling genoemd, kan volgens de VO-raad vervallen. Deze regel zou bij leerlingen tot te veel calculerend gedrag leiden.

Het LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is wel een voorstander van de duimregeling. Volgens hen zorgt de duimregeling voor veel minder druk bij de leerlingen. Leerlingen kunnen zich door de duimregeling meer richten op de kernvakken, die erg belangrijk zijn voor de eindexamens.

De leerlingen

Wij vroegen de leerlingen op onze Instagram hoe zij de examens van 2022 het liefst zouden vormgeven.

  • 47% vindt dat het hetzelfde zou moeten zijn als vorig jaar
  • 22% vindt een extra herkansing en tijdvak voldoende
  • 17% vindt dat er helemaal geen centraal examens moeten zijn (zoals in 2020)
  • 14% zou de versoepelingen helemaal loslaten

Hoe de eindexamens er in 2022 uit gaan zien is uiteindelijk aan het Ministerie van Onderwijs. Demissionair minister Arie Slob heeft laten weten dat er nog vóór de kerstvakantie een besluit genomen zal worden.

Lees ook...

30 juli 2021

93% van OnlineSlagen gebruikers na tijdvak 1 al geslaagd!

Het examenjaar 2020-2021 zit er al weer even op en alle examenleerlingen genieten op dit moment van hun welverdiende vakantie! Voordat we het nieuwe jaar beginnen, kijken we graag nog even terug op onze eigen prestaties. 1.029 leerlingen beoordeelden ons via een enquête. Zijn wij als OnlineSlagen-team geslaagd dit jaar?