Hoeveel tellen de SE cijfers mee?

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het eindexamen. Het is een verzameling van toetsen en praktische opdrachten die je voor bijna ieder vak doet. De schoolexamens beginnen in de bovenbouw, voor VWO is dit 3 jaar en voor HAVO en VMBO 2 jaar. 

Waar bestaat het schoolexamen uit?                   

Het SE kan bestaan uit toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en presentaties. Hoeveel de cijfers voor de verschillende onderdelen meetellen voor het gemiddelde SE cijfer is vastgelegd in het PTA. De schoolexamen cijfers tellen voor 50% mee voor je uiteindelijke eindcijfer.

Uitzonderingen

  1. Voor sommige vakken is er geen centraal eindexamen en wordt er een eindcijfer per vak gegeven. Je SE cijfer is dan je eindcijfer voor deze vakken. Dit geldt voor vakken als Maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en keuzevakken zoals Wiskunde D, informatica en informatietechnologie.
  2. De vakken CKV en LO maken deel uit van het schoolexamen maar worden niet beoordeeld met een cijfer. Deze vakken moet je met een voldoende of goed afronden wil je slagen.

Hoe berken je het SE cijfer?               

Het ene onderdeel van het schoolexamen weegt soms meer mee dan het andere onderdeel. In het PTA staat precies hoeveel de verschillende onderdelen mee tellen. In dit voorbeeld laten we zien hoe je het gemiddelde SE cijfer van een vak kan berekenen. Stel voor economie heb je verschillende schriftelijke toetsen, een werkstuk en een praktische opdracht moeten maken die allemaal een andere weging hebben en je bent benieuwd naar je SE cijfer. Uit het PTA blijkt dat de verschillende onderdelen er als volgt uit zien:

  • Schriftelijke toets: 6.2 telt 20% mee 
  • Schriftelijke toets: 5.8 telt 20% mee
  • Werkstuk: 7.4 telt 10% mee
  • Schriftelijke toets: 6.9 telt 20% mee
  • Praktische opdracht: 7.7 telt 10% mee
  • Schriftelijke toets: 7.1 telt 20% mee

Vervolgens kan je dit berekenen: (0.20 x 6.2) + (0.20 x 5.8) + (0.10 x 7.4) + (0.20 x 6.9) + (0.10 x 7.7) + (0.20 x 7.1) = 6.71 wat afgerond een 6.7 is voor het SE cijfer economie.

Of lees hier hoe onze online examentrainingen worden gemaakt.

Sluit Menu
0
×

Winkelmand