Dit zijn de highlights van de Examenmonitor VO 2022

2022, wat een jaar! Het staartje van corona bracht ook dit examenjaar weer allerlei aanpassingen in de examenregels mee. Als docent deed je er alles aan om iedereen weer over de eindstreep te juichen, te krijgen en soms te duwen. En hoe! De Examenmonitor van 2022 is er weer, met alle mooie resultaten van dit jaar. Wat zijn de slagingspercentages en de gemiddelde cijfers? De highlights van de Examenmonitor 2022 lees je in dit artikel. 

Aanpassingen van de eindexamens in 2022

Het was weer een apart examenjaar, na alle aanpassingen in 2021 en zelfs het uitblijven van de eindexamens in 2020. Vanwege coronamaatregelen misten leerlingen ook in 2022 rust en regelmaat bij de voorbereiding van hun examens. Daarom paste de overheid verschillende versoepelingen toe. Veel leerlingen maakten daar gebruik van. Dit waren de versoepelingen voor 2022: 

 • Duimregeling. Examenleerlingen mochten een extra onvoldoende wegstrepen. Het weggestreepte vak bleef wel zichtbaar op de eindlijst, maar telde niet mee bij de uitslag. Dit mocht geen kernvak zijn. 11,2% van alle leerlingen slaagde uiteindelijk dankzij de duimregeling.
 • Extra herkansing. Alle eindexamenleerlingen kregen een extra herkansing voor een vak naar keuze. 0,7% van alle geslaagden redde het dankzij de extra herkansing in combinatie met de duimregeling. Het kwam nauwelijks voor dat leerlingen slaagden met alleen een extra herkansing, dus zonder de inzet van de duimregeling. 
 • 2 tijdvakken. Examenleerlingen kregen de mogelijkheid om de centrale examens te spreiden over 2 tijdvakken, waardoor ze meer voorbereidingstijd hadden. 
 • 2 beroepsgerichte eindexamens. Vmbo-leerlingen hoefden dit jaar voor maar 2 beroepsgerichte profielvakken eindexamen te doen in plaats van 3 of 4 vakken.

Algemene statistieken van de eindexamens in 2022

Over het algemeen hebben examenleerlingen het goed gedaan in 2022. Met 94,3% ligt het slagingspercentage nog altijd hoger dan voor de coronacrisis. Al is het wel 0,4 procentpunt lager dan in 2021. In 2019 slaagde 92,0% van alle eindexamenkandidaten.

Andere interessante weetjes over het eindexamenjaar 2022:

 • Hoeveelheid kandidaten. 176.520 leerlingen deden eindexamen in 2022. Dat zijn er minder dan in 2021. Daarin is over de afgelopen jaren een trend te zien. Dat komt omdat het aantal Nederlandse jongeren demografisch gezien al een tijdje afneemt. Ook deden minder leerlingen het jaar opnieuw door de hoge slagingspercentages van 2021.

 • Schoolexamens vs eindexamens. Gemiddeld gezien scoorden leerlingen lager op het centrale eindexamen dan op de schoolexamens, al was dat in 2022 maar gemiddeld 0,08 punt. Dat komt onder andere doordat de havo maar 0,01 punt lager scoort en het vmbo-BB als enige hoger scoort op de eindexamens dan op de schoolexamens.

 • Vaakst herkanst. De vakken Nederlands en wiskunde maakten leerlingen het vaakst opnieuw. De cijfers van de Examenmonitor 2022 laten zien dat er ook vaak herkanst wordt zonder de inzet van de duimregeling. Dat wijst erop dat leerlingen om andere redenen herkansen dan om te moeten slagen. Op het vmbo-GT en -KB was het laagste aantal herkansers sinds 2013.

 • Aantal cum laude geslaagden. Ook dit jaar slaagden vooral vwo’ers cum laude. In 2022 behaalde 4,6% van alle vwo’ers deze eretitel. Maar ook de andere niveaus deden het goed met een stabiel gemiddelde van zo’n 1,5% cum laude geslaagden.

Hieronder vind je de resultaten per niveau. 

Vmbo-bb

Vmbo-BB deed het dit jaar goed. Maar liefst 99,0% van alle leerlingen is geslaagd! Al ligt het slagingspercentage daar altijd hoog, met 97,9% geslaagden in 2019 – het laatste jaar dat de eindexamens normaal verliepen.

Algemene cijfers

 • In totaal deden 14.831 leerlingen eindexamen op het vmbo-BB in 2022 
 • Op het vmbo-BB slaagde 99,0% van alle leerlingen in 2022
 • Het gemiddelde eindcijfer op het vmbo-BB is een 6,55

Cijfers per vak

 

(vmbo-bb)

Gemiddeld cijfer

Percentage voldoendes

Aantal leerlingen

Aardrijkskunde

6,6

91%

207

Biologie

5,9

63%

6717

Duits

6,6

85%

437

Economie

6,3

78%

4260

Engels

7,2

87%

13.944

Frans

geen gegevens

geen gegevens

9

Geschiedenis

6,4

77%

179

Maatschappijkunde

6,3

82%

1422

NaSk1

6,3

73%

4189

Nederlands

6,7

90%

14.831

Wiskunde

6,0

38%

11.235

Top 5 van vakken die het vaakst zijn weggestreept

Door de duimregeling kon elke leerling 1 vak buiten beschouwing laten. Daar is goed gebruik van gemaakt. De vaakst weggestreepte vakken in het vmbo-BB zijn:

 1. Wiskunde
 2. Biologie
 3. Engels
 4. Economie
 5. Natuur- en scheikunde 1

Herkansingen

Op het vmbo-BB maakte 5,5% van alle leerlingen 1 of meer herkansingen. Dat waren 779 leerlingen in totaal. Het percentage herkansers is hier iets hoger dan in 2021. Het lijkt erop dat leerlingen op het vmbo-BB niet alleen herkansten om te slagen, maar ook om het cijfer van een vak te verhogen.Vmbo-kb

Ook jij als docent van het vmbo-KB mag trots zijn op jezelf. Het totaal aantal geslaagden van het vmbo-KB is 98,8%. In het laatste ‘normale’ jaar 2019 was dit percentage nog 95,7%. 

Algemene cijfers

 • In totaal deden 25.867 vmbo-KB’ers eindexamen
 • Op het vmbo-KB slaagde 98,8% van alle leerlingen
 • Het gemiddelde eindcijfer op het vmbo-KB was een 6,61

Cijfers per vak

 

(vmbo-kb)

Gemiddeld cijfer

Percentage voldoendes

Aantal leerlingen 

Aardrijkskunde

6,2

77%

460

Biologie

5,9

63%

12.371

Duits

6,1

72%

1997

Economie

6,1

70%

8932

Engels

6,8

82%

25.825

Frans

geen gegevens

geen gegevens

38

Geschiedenis

6,1

65%

390

Maatschappijkunde

6,2

76%

2611

NaSk1

6,0

66%

6.993

Nederlands

6,3

85%

25.867

Wiskunde

5,4

49%

19.892

Top 5 van vakken die het vaakst zijn weggestreept

Dankzij de duimregeling konden leerlingen 1 vak wegstrepen. Daar is volop gebruik van gemaakt. De vaakst weggestreepte vakken in het vmbo-KB waren:

 1. Wiskunde
 2. Engels
 3. Biologie
 4. Economie
 5. Natuur- en scheikunde 1 

Herkansingen

Op het vmbo-KB maakte 7,3% van alle leerlingen 1 of meer herkansingen. Dat waren 1810 leerlingen in totaal. Dit percentage is het laagst sinds 2013. Goed bezig! 

Vmbo-gt

Ook het vmbo-GT had gemiddeld een hoger slagingspercentage dan in het laatste ‘normale’ jaar 2019. 95,7% van alle vmbo-GT-leerlingen is geslaagd in 2022. Dit slagingspercentage is wel iets lager dan in 2021.

Algemene cijfers

 • In totaal deden 51.341 leerlingen eindexamen op het vmbo-GT
 • Op het vmbo-GT slaagde 95,7% van alle leerlingen in 2022
 • Het gemiddelde eindcijfer op het vmbo-GT is een 6,47

Cijfers per vak

 

(Vmbo-gt)

Gemiddeld cijfer

Percentage voldoendes

Aantal leerlingen 

Aardrijkskunde

6,2

77%

17.804

Biologie

6,0

69%

31.323

Duits

6,0

65%

18.484

Economie

5,9

65%

35.956

Engels

6,6

79%

52.404

Frans

6,1

70%

4504

Geschiedenis

6,4

22%

23.060

Maatschappijkunde

6,1

73%

6.721

NaSk1

6,1

69%

15.341

NaSk2

5,8

60%

9241

Nederlands

6,3

83%

51.341

Wiskunde

6,1

34%

43.917

Top 5 van vakken die het vaakst zijn weggestreept

Door de duimregeling konden leerlingen 1 vak buiten beschouwing laten. Daar maakten ze flink gebruik van. Dit zijn de vakken die het meest weggestreept zijn op het vmbo-GT:

 1. Wiskunde
 2. Economie
 3. Engels
 4. Biologie
 5. Natuur- en scheikunde 1 

Herkansingen

Op het vmbo-GT maakte 14,4% van alle leerlingen 1 of meer herkansingen. Dat waren 7076 leerlingen in totaal. Dit percentage is het laagst sinds 2013. Goed bezig! 

Havo

De havo had bijna hetzelfde slagingspercentage als vorig jaar: in 2022 slaagde 90,6% van de eindexamenleerlingen en in 2021 was dit 90,7%. Dat is dus een lekker stabiel percentage.

Algemene cijfers

 • In totaal deden 54.956 havisten eindexamen
 • Op de havo slaagde 90,6% van alle leerlingen
 • Het gemiddelde eindcijfer op de havo is een 6,47

Cijfers per vak

 

(havo)

Gemiddeld cijfer

Percentage voldoendes

Aantal leerlingen

Aardrijkskunde

6,2

82%

23.674

Bedrijfseconomie

5,7

58%

14.673

Biologie

6,2

75%

23.648

Duits

6,3

74%

15.278

Economie

6,0

68%

32.768

Engels

7,3

93%

54.966

Frans

6,3

77%

10.080

Geschiedenis

5,7

59%

34.958

Maatschappijwetenschappen

6,1

66%

6.320

Natuurkunde

5,9

62%

14.715

Nederlands

6,1

74%

54.956

Scheikunde

6,1

69%

21.840

Wiskunde A

6,5

80%

40.089

Wiskunde B 

6,0

64%

12.278

Top 5 van vakken die het vaakst zijn weggestreept

Door de duimregeling was het mogelijk om 1 vak niet mee te laten tellen. Daar hebben havo-leerlingen goed gebruik van gemaakt. De vaakst weggestreepte vakken op de havo waren:

 1. Geschiedenis
 2. Scheikunde
 3. Economie
 4. Biologie
 5. Natuurkunde

Herkansingen

Op de havo maakte 21,7% van alle leerlingen 1 of meer herkansingen. Dat waren 10.862 leerlingen in totaal. Dit percentage is bijna gelijk aan dat van 2019, ondanks de hoge inzet van de duimregeling in 2022. 

Vwo

Het vwo heeft een lager slagingspercentage dan vorig jaar, maar een hoger slagingspercentage dan in het laatste ‘normale’ jaar 2019. In 2022 slaagde 92,8% van alle eindexamenleerlingen op het vwo.

Algemene cijfers

 • In totaal deden 40.890 vwo’ers eindexamen
 • Op het vwo slaagde 92,8% van alle leerlingen in 2022
 • Het gemiddelde eindcijfer is een 6,73

Cijfers per vak

 

(vwo)

Gemiddeld cijfer

Percentage voldoendes

Aantal leerlingen 

Aardrijkskunde

6,4

87%

14.652

Bedrijfseconomie

6,2

76%

11.063

Biologie

6,4

79%

22.698

Duits

6,2

70%

19.830

Economie

5,7

58%

20.557

Engels

7,0

88%

41.374

Frans

6,3

73%

15.095

Geschiedenis

6,1

69%

18.371

Maatschappijwetenschappen

6,5

76%

3780

Natuurkunde

6,8

83%

22.521

Nederlands

6,1

76%

40.890

Scheikunde

6,8

83%

24.633

Wiskunde A

6,7

85%

21.585

Wiskunde B 

6,5

74%

19.660

Top 5 van vakken die het vaakst zijn weggestreept

Dankzij de duimregeling konden leerlingen 1 vak wegstrepen. Dat hebben vwo’ers vaak gedaan. De meest weggestreepte vakken in het vwo waren:

 1. Economie
 2. Scheikunde
 3. Geschiedenis
 4. Biologie
 5. Natuurkunde

Herkansingen

Op het vwo maakte 26,8% van alle leerlingen 1 of meer herkansingen. Dat waren 10.262 leerlingen in totaal. Het percentage herkansers ligt hier iets hoger dan in 2021. Het lijkt erop dat vwo’ers niet alleen herkansten om te slagen, maar ook om een cijfer te verhogen (bijvoorbeeld voor de toelating tot een vervolgopleiding).

Help je leerlingen de examens door

Waarschijnlijk verlopen de eindexamens in 2023 weer zo goed als normaal. Maar veel leerlingen kijken alsnog op tegen de eindexamens, door hun jarenlang afwisselende onderwijsritme met lockdowns. Wil je je leerlingen extra kennis en zelfvertrouwen geven voor hun examens? Maak dan gebruik van de examentrainingen van OnlineSlagen. Je helpt ze dan met alle examenstof op 1 platform: van boeiende video’s tot bondige bundels en zelfs een bijles-chat. Op naar knallende slagingspercentages!

OnlineSlagen: Alles-in-één examenvoorbereiding

OnlineSlagen wordt veel door scholen ingezet om examenklassen en bovenbouwleerlingen extra ondersteuning te bieden. De interactieve leeromgeving van OnlineSlagen biedt alle bekende examenproducten in één platform. Geen stapels examenbundels, samenvattingen, woordenlijsten en dure examentrainingen meer. Vanaf nu alles voor de eindexamens op één plek. Benieuwd wat we voor jouw leerlingen kunnen betekenen?

Vertrouwd door meer dan 75 scholen

Partners

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leeg

  In het schooljaar 2020-2021 werkten zo’n 250 examenleerlingen van het Hoeksch Lyceum met de online examentrainingen van OnlineSlagen. Zij gaven ons gemiddeld een 8,3!

  Ook in 2021-2022 gaan weer zo’n 218 examenleerlingen aan de slag met onze trainingen.

  “Goed georganiseerd, altijd bereikbaar, snelle hulpverlening bij problemen, heel fijn samenwerken.

  OnlineSlagen is een handig hulpmiddel voor leerlingen om zich voor te bereiden op het centraal examen én de schoolexamens. Uitgebreide mogelijkheden voor de leerling om oefenvragen te maken, uitlegvideo’s te bekijken en nu dus ook samenvattingen uit te printen.

  OnlineSlagen luistert goed naar de markt en verwerkt feedback in zijn product.

  Wij zijn blij met de samenwerking en zien in het product een toegevoegde waarde in de voorbereidingen naar de toetsen van het SE en CE.”

  – Peter Legierse (Teamleider havo)

  “Het is fijn om met OnlineSlagen aan de slag te gaan omdat dit het leren minder saai maakt. Dit komt door de verschillende mogelijkheden van OnlineSlagen.”

  S.W. (havo | Aardrijkskunde, Biologie, Wiskunde A, Scheikunde)