Wat is het schoolexamen?

Als je in de bovenbouw zit beginnen de schoolexamens. Dit is een onderdeel van het eindexamen wat bestaat uit een verzameling van toetsen en praktische opdrachten. In dit artikel komen verschillende onderdelen van het schoolexamen aanbod.

complete aanbod

Het schoolexamen

Elke school heeft een eigen eindexamenprogramma. Dit is per vak opgesteld en hierin staat alle informatie die een scholier behoort te weten om het eindexamen te kunnen halen. Elke school bepaalt zelf hoe het schoolexamen eruit ziet en welke stof er wordt afgenomen tijdens de schoolexamens gedurende de gehele bovenbouw. Uitzondering voor de luistertoetsen van de moderne vreemde talen. Hier kiezen de meeste scholen voor de Cito-luistertoetsen. Deze zijn voor alle scholen hetzelfde en worden op alle scholen op hetzelfde moment afgenomen. In het PTA staat wat er op de schoolexamens getoetst zal worden en in het examenreglement staan de regels omtrent het schoolexamen. De meeste vakken van het eindexamen bestaan uit het schoolexamen en het centrale eindexamen. Meer informatie over hoe veel het schoolexamencijfer mee telt voor het eindexamen lees je in dit artikel.

De rekentoets

Deelname aan de landelijke rekentoets is in het schooljaar 2018-2019 verplicht. Het cijfer telt alleen niet mee. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal de rekentoets worden afgeschaft waardoor er geen aparte toets meer is voor het eindexamen.

Of lees hier hoe onze online examentrainingen worden gemaakt.

Sluit Menu
0
×

Winkelmand