Het PTA en examenreglement

Met het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en examenreglement wordt alles officieel vastgelegd wat te maken heeft met de schoolexamens. Iedere school kan de schoolexamens zelf inrichten en stelt daarom zelf zijn eigen PTA en examenreglement op. Deze moeten wel voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld aan het examenprogramma, dit wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.
Documenten

Het PTA                                                                                                                                

In het PTA staat in ieder geval welke stof er wordt getoetst, manier van afnemen van examens en herkansingen, data van de examens en herkansingen en hoe vaak je mag herkansen en de weging van ieder onderdeel. Het is handig om het PTA goed door te lezen zodat je weet wat je te wachten staat aankomend jaar.

Het examenreglement                                                                                                                                                                      

Het examenreglement staat in het teken van de regels van schoolexamen op jouw school. Sommige regels zijn verplicht maar jouw school kan hier ook eigen regels aan toevoegen. Deze regels moeten in ieder geval in het examenreglement staan: maatregelen die getroffen kunnen worden in het geval van onregelmatigheden, de organisatie van het examen, hoe het tijdens het examen is georganiseerd, regels met betrekking hebben op het recht op herkansingsmogelijkheden, hoe de commissie van beroep in elkaar zit.

regels

Let op: Het PTA en examenreglement moeten jaarlijks door de school voor 1 oktober bekend gemaakt worden aan de leerlingen.

Of lees hier hoe onze online examentrainingen worden gemaakt.

Sluit Menu
0
×

Winkelmand