Het PTA en Examenreglement

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en examenreglement wordt alles met betrekking tot de schoolexamens officieel vastgelegd. Iedere school kan de schoolexamens zelf inrichten en stelt zijn eigen PTA en examenreglement op. Deze moeten wel voldoen aan de gestelde eisen van het examenprogramma. Dit wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

Het PTA en Examenreglement

In het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en examenreglement wordt alles met betrekking tot de schoolexamens officieel vastgelegd. Iedere school kan de schoolexamens zelf inrichten en stelt zijn eigen PTA en examenreglement op. Deze moeten wel voldoen aan de gestelde eisen van het examenprogramma. Dit wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

Het PTA

In het PTA staat in ieder geval:

 • welke stof er wordt getoetst;
 • de manier van afnemen van examens en herkansingen;
 • de data van de examens en herkansingen;
 • hoe vaak je mag herkansen;
 • de weging van ieder onderdeel.

Het is handig om het PTA goed door te lezen zodat je weet wat je te wachten staat gedurende het examenjaar.

Het PTA

In het PTA staat in ieder geval:

 • welke stof er wordt getoetst;
 • de manier van afnemen van examens en herkansingen;
 • de data van de examens en herkansingen;
 • hoe vaak je mag herkansen;
 • de weging van ieder onderdeel.

Het is handig om het PTA goed door te lezen zodat je weet wat je te wachten staat gedurende het examenjaar.

Het Examenreglement

Het examenreglement staat in het teken van de regels van het schoolexamen op jouw school.

Sommige regels zijn verplicht, maar jouw school kan hier ook eigen regels aan toevoegen.

Deze regels moeten in ieder geval in het examenreglement staan:

 • maatregelen die getroffen kunnen worden in het geval van onregelmatigheden;
 • de organisatie van het examen;
 • regels met betrekking tot het recht op herkansingsmogelijkheden;
 • hoe de commissie van beroep in elkaar zit.

Het Examenreglement

Het examenreglement staat in het teken van de regels van het schoolexamen op jouw school.

Sommige regels zijn verplicht, maar jouw school kan hier ook eigen regels aan toevoegen.

Deze regels moeten in ieder geval in het examenreglement staan:

 • maatregelen die getroffen kunnen worden in het geval van onregelmatigheden;
 • de organisatie van het examen;
 • regels met betrekking tot het recht op herkansingsmogelijkheden;
 • hoe de commissie van beroep in elkaar zit.

Het PTA en het examenreglement moeten jaarlijks voor 1 oktober door de school bekend gemaakt worden aan de leerlingen.

Het PTA en het examenreglement moeten jaarlijks voor 1 oktober door de school bekend gemaakt worden aan de leerlingen.