Examens maken met een beperking

In de wet staat dat iedereen gelijk behandeld moet worden dus ook als je met een beperking het eindexamen moet maken. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden krijgen om te kunnen slagen. Als het door een beperking moeilijk wordt het examen op de gebruikelijke manier te maken moeten scholen alternatieven kunnen aanbieden (dit is zelfs verplicht). Deze alternatieven kunnen bijvoorbeeld extra tijd zijn. Lees verder wat voor alternatieven je nog meer hebt als je een beperking hebt.

Aanpassingen examens

Als je een beperking wilt vaststellen wat kan leiden tot aanpassing van het examen zijn daar twee verschillende mogelijkheden voor: 

 • Een deskundigheidsverklaring
 • Met de beperking wordt al een langere periode rekening mee gehouden. 

Daarnaast wordt er vastgesteld of de beperking invloed gaat hebben op het maken van het examen. Als het examen wordt aangepast is het uitgangspunt dat de belemmering van de beperking zoveel mogelijk wordt weggenomen maar de inhoud van het examen hierdoor niet wordt aangepast. Dit omdat het aangepaste examen dezelfde waarde behoudt als de reguliere examens. Compensatie of vrijstelling (behalve bij LO wanneer en fysieke beperkingen zijn die er voor zorgen dat je niet mee kan doen) is niet mogelijk bij de examens.

De school is verantwoordelijk voor de schoolexamens maar voor de centrale examens is het College van Toetsen en Examens deels verantwoordelijk. Zij zullen aangeven in welke vorm het examen kan worden afgenomen. Dit is een kader, iedere school kan zijn eigen keuzes maken.

Wanneer er sprake is van chronische ziekte of een zware lichamelijke beperking waardoor je niet in staat bent om naar school te komen zal de Onderwijsinspectie over de beslissing gaan. Zij kunnen besluiten wanneer en of je het thuis of in het ziekenhuis het examen kan maken. Chronisch ziek is wat anders dan ziek worden tijdens het examen en hiervoor gelden andere regels die je hier kan vinden.

Dyslexie

Dyslexie houdt in dat je moeite hebt met het lezen van teksten. Bij de centrale examens kan dit erg lastig zijn omdat je veel moet lezen en schrijven op papier. Om in aanmerking te komen voor verschillende aanpassingen heb je een deskundigenverklaring nodig:

 • Tijdverlenging: verlening mag maximaal 30 minuten.
 • Gesproken teksten: dit kan via een audio-cd of digitale spraaksynthese. In sommige gevallen is het toegestaan dat de surveillant de tekst voorleest.
 • Schrijven op computer: de antwoorden mogen via de computer worden ingeleverd. Hierbij mag ook gebruik gemaakt worden van spellingscontrole.

Dyscalculie

Dyscalculie houdt in dat je veel moeite hebt met rekenen. Als je een deskundigenverklaring hebt, heb je recht op:

 • Tijdverlenging: verlening van maximaal 30 minuten als er veel rekenwerk in het examen zit.
 • standaard rekenkaart waar je gebruik van mag maken.

Visuele beperking

Als je slecht of niet goed kan zien kun je een aangepast examen maken waar geen deskundigenverklaring voor nodig is. De opties zijn als volgt:

 • Tijdverlenging: slechtzienden mogen 50% van de totale tijd langer doen en als je gebruik maakt van braille is dit 100% langer van de totale tijd. Als er twee examens op één dag gepland staan gaat dit soms niet lukken. Een deel van de examens kan dan worden afgenomen in het tweede tijdvak.
 • Mondelinge examens.
 • Examen in braille of uitvergrote tekst.
 • Gesproken teksten: dit kan via een audio-cd of digitale spraaksynthese.
 • Kleurenblind: de meest examens zijn zwart-wit maar sommige hulpmiddelen kunnen kleurafbeeldingen bevatten. Je mag een surveillant vragen welke kleur het is als je de kleur van de afbeelding nodigt hebt om de vraag te beantwoorden.

Auditieve beperking

De meeste examens kunnen zonder aanpassingen gemaakt worden als je slechthorend of doof bent omdat ze schriftelijk zijn. Je hebt geen deskundigenverklaring nodig voor de aanpassingen. Als er aanpassingen nodig zijn zullen die altijd hetzelfde zijn als de aanpassingen die je gedurende de gehele schooltijd hebt gehad. Andere aanpassingen zijn:

 • Gebarentolk: is altijd toegestaan bij het centraal examens als je dit altijd al had op school.
 • Tijdverlenging: verlenging van maximaal 30 minuten.
 • Luistertoetsen: gespreksvaardigheden kunnen getoetst worden in een chatvorm.
 • Examen met geluid: aangepast examen kan gemaakt worden.

Overige beperkingen

Naast de bovengenoemde beperkingen kunnen er nog meer belemmeringen zijn tijdens het maken van de examens. Bijvoorbeeld:

 • Autisme
 • AD(H)D
 • Taalontwikkelingsstoornis
 • Diabetes

Meestal krijg je extra tijd (max 30 minuten) en kunnen er aanpassingen worden gedaan zoals extra rust, ruimte of pauze.

Als er sprake is van een zeer zware (fysieke) beperking kan je school in overleg met CvTE bespreken wat voor jou de beste optie is.

Sluit Menu
0
×

Winkelmand