20 september 2023

Alle highlights van de Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023

De examens van 2023 waren een bijzondere mijlpaal voor het onderwijs: voor het eerst sinds de coronapandemie werden er dit jaar geen extra examenmaatregelen genomen. Dit keer geen mogelijkheid een cijfer uit te wissen of een extra herkansing in te zetten. In de jaarlijkse examenmonitor van de Rijksoverheid wordt een uitgebreid beeld gegeven van de examenresultaten in het voortgezet onderwijs. Net als ieder jaar geven wij een kort overzicht van de belangrijkste gegevens uit deze publicatie, waaronder algemene statistieken zoals het slagingspercentage, het aantal herkansingen en de resultaten per niveau.

Leerlingen zitten in een examenopstelling een examen te maken

Algemene statistieken van de eindexamens in 2023

Na een periode van drie jaar met extra examenmaatregelen, gingen de examens in 2023 terug naar normaal. Het resultaat? Een totaal slagingspercentage van 89,4%. Dit is iets lager dan de slagingspercentages uit de periode met pandemische uitdagingen en extra maatregelen, en ook iets lager dan het slagingspercentage pre-corona in 2019, toen 92,0% van alle examenkandidaten de vlag kon uithangen.

Laten we eens dieper in de cijfers duiken en kijken welke gegevens er dit jaar nog meer uit springen!

Aantal examenkandidaten lager dan voorgaande jaren

In 2023 is het totaal aantal examenkandidaten op alle niveaus lager dan eerdere jaren. Dit kan deels worden verklaard door demografische ontwikkelingen die leiden tot een daling in de populatie van 16-, 17- en 18-jarigen.

Daarnaast is het deels toe te schrijven aan de hogere slagingspercentages in 2022, die hebben geleid tot minder herkansingen in 2023. Bovendien kozen veel leerlingen op vmbo BB en vmbo KB ervoor om in 2023 geen examen af te leggen.

Schoolexamen vs. centraal eindexamen

In 2023 liggen de cijfers die examenleerlingen op het vwo, vmbo GT en vmbo KB behaalden op hun schoolexamens en centrale examens dichterbij elkaar, vergeleken met voorgaande jaren.

Voor havo en vmbo-BB waren de cijfers die studenten behaalden op hun centrale examens in 2023 respectievelijk hoger dan de cijfers die ze eerder behaalden op hun schoolexamens.

Herkansingen

De vakken wiskunde en Nederlands werden in 2023 door de examenkandidaten het vaakst herkanst.

Het aantal herkansingen is dit jaar gedaald op vwo, havo en vmbo GT, maar gestegen op vmbo BB en vmbo KB. Op vmbo KB herkansten meer leerlingen dan in 2021 en 2022, maar het aantal herkansingen is nog wel minder dan in 2020.

Cum Laude

Dit jaar behaalden opnieuw voornamelijk vwo-kandidaten cum laude diploma’s. 1.680 vwo-scholieren behaalden deze prestatie, wat overeenkomt met 4,5% van alle vwo-kandidaten.

Bij de andere onderwijsniveaus lag het cum laude slagingspercentage rond de 1,5%. 

Resultaten voor vmbo BB

Een mooie prestatie voor het vmbo BB: een slagingspercentage van maar liefst 95,9%. Dit is iets lager dan het slagingspercentage van 97,9% in 2019, toen de examens voor het laatst op een normale manier verliepen.

Algemene cijfers

 • In 2023 legden in totaal 13.465 leerlingen het eindexamen af op het vmbo BB.
 • Het gemiddelde cijfer behaald in de centrale examens voor vmbo BB is in 2023 6,59. Het gemiddelde totale eindcijfer was een 6,56. 
 • In 2023 behaalde 95,9% van alle leerlingen op het vmbo BB hun diploma.
 • Het zijn voornamelijk de vmbo-BB-kandidaten die, met een percentage van 9,65%, het meest gebruikmaken van de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau af te ronden.

Top 5 herkanste vakken

11,6% van de vmbo-BB-kandidaten legt een of meerdere herkansingen af. In totaal waren dit 1.558 leerlingen.

Ter vergelijking: in 2019 legde 9,1% procent van de kandidaten een of meerdere herkansingen af. Dit jaar waren dit dus iets meer leerlingen. Maar liefst 959  (7,4%) slaagden alsnog door de herkansing.

De meest herkanste vakken dit jaar zijn: 

 1. Wiskunde
 2. Biologie
 3. Zorg en welzijn
 4. Nederlandse taal
 5. Dienstverlening en producten

Resultaten voor vmbo KB

Ook de examenkandidaten van het vmbo KB hebben het goed gedaan! 93,8% van alle vmbo KB leerlingen behaalde dit jaar hun diploma. In het laatste ‘normale’ jaar 2019 lag dit percentage iets hoger, op 95,7%.

Algemene cijfers

 • In 2023 deden in totaal 24.031 leerlingen het eindexamen op het vmbo KB.
 • Het gemiddelde schoolexamencijfer voor vmbo KB was 6,41, terwijl het gemiddelde cijfer voor de centrale examens in 2023 6,38 was. Het algehele gemiddelde eindcijfer is 6,64.
 • In 2023 behaalde 93,8% van alle vmbo-KB-leerlingen hun diploma.

Top 5 herkanste vakken

Dit jaar heeft het percentage herkansingen op het vmbo KB een kleine stijging laten zien, vergeleken met de voorgaande twee jaren. Van de examenkandidaten maakte 15,2% gebruik van herkansingsmogelijkheden. 10,0% van alle leerlingen behaalde hun diploma dankzij een herkansing.

De vakken die het meest werden herkanst, zijn als volgt gerangschikt:

 1. Wiskunde
 2. Nederlandse taal
 3. Zorg en welzijn
 4. Biologie
 5. Engelse taal

Resultaten voor vmbo GT

Als docent mag je ook met trots kijken naar de prestaties van vmbo GT! Dit jaar slaagde 91,2% van hen, wat bijna even hoog is als het slagingspercentage van 92,9% in 2019, toen de examens voor het laatst onder ‘normale’ omstandigheden werden afgenomen.

Algemene cijfers

 • In 2023 namen in totaal 48.893 leerlingen deel aan het vmbo-GT-examen.
 • Het slagingspercentage op dit niveau bedraagt dit jaar 91,2%.
 • Zowel het gemiddelde schoolexamencijfer als het gemiddelde cijfer voor de centrale examens voor vmbo-GT waren 6,40. Het algehele gemiddelde eindcijfer is 6,55.

Top 5 herkanste vakken

Hoewel 91,4% van alle geslaagde leerlingen slaagde zonder een herkansing af te leggen, legde 12,6% van de leerlingen toch een herkansing af. Voor 6,8% van de leerlingen hielp een herkansing om alsnog het diploma te kunnen behalen.

De vakken die het meest werden herkanst bij vmbo-GT-leerlingen zijn: 

 1. Wiskunde
 2. Economie
 3. Nederlandse taal
 4. Biologie
 5. Geschiedenis en staatsinrichting

Resultaten voor havo

Met in totaal 49.804 kandidaten was havo het niveau met de meeste kandidaten. Hiervan slaagde 84,3%. Een knappe prestatie!

Algemene cijfers

 • In 2023 namen in totaal 49.804 leerlingen deel aan het havo-examen, waarmee havo het niveau is met het grootste aantal examenkandidaten onder alle niveaus.
 • Dit jaar bedraagt het slagingspercentage voor havo 84,3%.
 • Voor havo was het gemiddelde schoolexamencijfer dit jaar 6,29, terwijl het gemiddelde cijfer voor de centrale examens op havo-niveau 6,35 was. Het gemiddelde eindcijfer voor havo-eindexamens kwam neer op 6,51.

Top 5 herkanste vakken

Het percentage herkansende examenkandidaten op havo-niveau is afgenomen. Dit jaar heeft 19,9% van de leerlingen een herkansing gedaan. Voor 7,8% van de geslaagde kandidaten maakte een herkansing het mogelijk om hun diploma te behalen.

Dit jaar merken we dat het aantal havo (en vwo + vmbo-GT) leerlingen dat afhankelijk is van een herkansing om te slagen, weer terugkeert naar het niveau van 2019. Een mooie trend dus!

De vakken die dit jaar op de havo het vaakst werden herkanst:

 1. Nederlandse taal en literatuur
 2. Wiskunde A
 3. Economie
 4. Geschiedenis
 5. Engelse taal en literatuur

Resultaten voor vwo

Ook de inspanningen van vwo-docenten hebben hun vruchten afgeworpen! Het vwo had namelijk een slagingspercentage van 88,6%. Dit percentage is iets gedaald ten opzichte van 2019, toen het slagingspercentage voor vwo-examenkandidaten 90,7% was.

Algemene cijfers

 • In het jaar 2023 namen in totaal 37.381 leerlingen deel aan het vwo-examen.
 • Het slagingspercentage voor het vwo is in 2023 88,6%.
 • Voor vwo was het gemiddelde cijfer behaald in de schoolexamens een 6,6, waar het gemiddelde cijfer voor de centrale eindexamens op vwo-niveau 6,54 was. Het vwo bereikte het hoogste gemiddelde eindcijfer van alle niveaus, met een gemiddelde van 6,77.

Top 5 herkanste vakken

Ook op het vwo zien we een daling in het percentage kandidaten dat vakken heeft herkanst. Dit jaar heeft 21,3% van de kandidaten een of meerdere herkansingen afgelegd.

Wat opvalt in de examenmonitor is dat een groter aantal leerlingen op het vwo herkansingen heeft ingezet om hun cijfers te verbeteren dan om hun diploma te behalen.

De volgende vakken zijn het vaakst herkanst: 

 1. Nederlandse taal en literatuur
 2. Wiskunde B
 3. Engelse taal en literatuur
 4. Natuurkunde
 5. Geschiedenis

Ook klaar voor succes in 2024

We kunnen met recht trots zijn op de examenkandidaten van 2023! Maar laten we niet stilzitten; er is altijd ruimte voor verbetering. Laten we streven naar nóg betere slagingspercentages in 2024 en terugkeren naar het niveau van vóór de coronapandemie.

Als OnlineSlagen hopen we daar ons steentje aan bij de te dragen! Het online leerplatform van OnlineSlagen biedt uitgebreide examentrainingen en extra ondersteuning aan examenkandidaten. Hiermee kunnen leerlingen hun kennis vergroten en hun zelfvertrouwen versterken, wat zal leiden tot optimale slagingspercentages volgend jaar!

Benieuwd wat OnlineSlagen voor jouw leerlingen kan betekenen?

✍️ Geschreven door: Britt

0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leeg

  In het schooljaar 2020-2021 werkten zo’n 250 examenleerlingen van het Hoeksch Lyceum met de online examentrainingen van OnlineSlagen. Zij gaven ons gemiddeld een 8,3!

  Ook in 2021-2022 gaan weer zo’n 218 examenleerlingen aan de slag met onze trainingen.

  “Goed georganiseerd, altijd bereikbaar, snelle hulpverlening bij problemen, heel fijn samenwerken.

  OnlineSlagen is een handig hulpmiddel voor leerlingen om zich voor te bereiden op het centraal examen én de schoolexamens. Uitgebreide mogelijkheden voor de leerling om oefenvragen te maken, uitlegvideo’s te bekijken en nu dus ook samenvattingen uit te printen.

  OnlineSlagen luistert goed naar de markt en verwerkt feedback in zijn product.

  Wij zijn blij met de samenwerking en zien in het product een toegevoegde waarde in de voorbereidingen naar de toetsen van het SE en CE.”

  – Peter Legierse (Teamleider havo)

  “Het is fijn om met OnlineSlagen aan de slag te gaan omdat dit het leren minder saai maakt. Dit komt door de verschillende mogelijkheden van OnlineSlagen.”

  S.W. (havo | Aardrijkskunde, Biologie, Wiskunde A, Scheikunde)