Eindexamens 2021 gaan écht door: alle maatregelen op een rij en wat leerlingen hiervan vinden

Eindexamens 2021 gaan écht door: alle maatregelen op een rij en wat leerlingen hiervan vinden

15 februari 2021

Het Ministerie van Onderwijs heeft de knoop doorgehakt: De eindexamens in 2021 gaan écht door! Er is besloten dat examenleerlingen in 2021, naast een extra herkansing en tijdvak, ook één vak (dit mag géén kernvak zijn) mogen wegstrepen van hun cijferlijst.

Vak wegstrepen

Bij het vaststellen van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één niet-kernvak weggestreept worden. Dit cijfer telt dan niet mee voor het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.

Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd voordat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. 

Voor de overige cijfers geldt dezelfde slaag-zakregeling als normaal. Lees ook: Wanneer ben je geslaagd?

Examens spreiden over twee tijdvakken en derde tijdvak voor herkansingen

Examenleerlingen mogen hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste vak, kan op deze manier toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat de leerling de mogelijkheid heeft tot extra voorbereidingstijd.

De duur van het tweede tijdvak is verlengd van vier naar tien dagen. Er is een derde tijdvak om examens te herkansen die voor het eerst zijn gemaakt in het tweede tijdvak.

Data verschillende tijdvakken:

  • Eerste tijdvak: maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni
  • Tweede tijdvak: maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni
  • Derde tijdvak: dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 12 juli
 

Extra herkansing

Normaal gesproken hebben examenleerlingen het recht om één centraal examen te herkansen. Dit jaar hebben examenleerlingen recht op twee herkansingen.

Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede als derde tijdvak ingezet worden.

Bovenstaande maatregelen gelden ook voor leerlingen die staatsexamen doen.

Overige maatregelen

Naast bovenstaande ‘hoofdmaatregelen’, zijn er nog een paar kleinere maatregelen:

  • Aangepaste normering: Dit jaar kan niet worden genormeerd zoals andere jaren, doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er zal daarom een normering gebruikt worden die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.
  • Alleen een schoolexamen voor beroepsgerichte profielvakken vmbo en dus géén centraal examen
  • Meer tijd voor schoolexamens: De afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens worden verlengd. Op deze manier krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen en om eventuele achterstanden in te lopen.
  • Eindexamenleerlingen gewoon naar school: Tot nu toe mogen eindexamenleerling nog wel naar school om fysieke onderwijs te volgen.
  • Extra begeleiding voor scholen en eindexamenleerlingen: Scholen kunnen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen.
  • Klaar voor het vervolgonderwijs: Samen met het vervolgonderwijs zal gekeken worden naar wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstige studenten een goede start te kunnen geven bij hun vervolgstudie.

Wat vinden de leerlingen?

We vroegen onze Instagram-volgers wat ze ervan vinden dat de examens nu écht doorgaan. De reacties variëren.

Voordat het nieuws definitief bekend was, vroegen we leerlingen wat er moest gebeuren met de examens: 36% gaf aan dat de examens door moesten gaan en 64% had ze liever afgelast zien worden.

Over de nieuwe maatregel om een niet-kernvak te mogen wegstrepen, geeft 59% aan dit waarschijnlijk wel nodig te hebben. 41% denkt dat het voor hen niet nodig zal zijn.

Een greep uit de reacties op de vraag ‘Wat vind jij ervan dat de eindexamens nu écht doorgaan?’:

  • “Opzich wel blij mee, want we maken in ieder geval dat moment mee. Maar ook boos want niemand is 100% voorbereid.”
  • “Het bezorgt me heel veel stress, omdat ik weet dat ik er niet klaar voor ben. Het is ook oneerlijk dat wij met slechte en minder lessen wel examen moeten doen, terwijl de examens in 2020 wél werden afgeschaft.”
  • “Chill”
  • “Niet verstandig”
  • “Schandalig”

15 februari 2021

Het Ministerie van Onderwijs heeft de knoop doorgehakt: De eindexamens in 2021 gaan écht door! Er is besloten dat examenleerlingen in 2021, naast een extra herkansing en tijdvak, ook één vak (dit mag géén kernvak zijn) mogen wegstrepen van hun cijferlijst.

Vak wegstrepen

Bij het vaststellen van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één niet-kernvak weggestreept worden. Dit cijfer telt dan niet mee voor het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.

Het volledige eindexamen moet wel zijn afgelegd voordat gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. 

Voor de overige cijfers geldt dezelfde slaag-zakregeling als normaal. Lees ook: Wanneer ben je geslaagd?

Examens spreiden over twee tijdvakken en derde tijdvak voor herkansingen

Examenleerlingen mogen hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste vak, kan op deze manier toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat de leerling de mogelijkheid heeft tot extra voorbereidingstijd.

De duur van het tweede tijdvak is verlengd van vier naar tien dagen. Er is een derde tijdvak om examens te herkansen die voor het eerst zijn gemaakt in het tweede tijdvak.

Data verschillende tijdvakken:

  • Eerste tijdvak: maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni
  • Tweede tijdvak: maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni
  • Derde tijdvak: dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 12 juli

Extra herkansing

Normaal gesproken hebben examenleerlingen het recht om één centraal examen te herkansen. Dit jaar hebben examenleerlingen recht op twee herkansingen.

Deze herkansingen kunnen zowel in het tweede als derde tijdvak ingezet worden.

Bovenstaande maatregelen gelden ook voor leerlingen die staatsexamen doen.

Overige maatregelen

Naast bovenstaande ‘hoofdmaatregelen’, zijn er nog een paar kleinere maatregelen:

  • Aangepaste normering: Dit jaar kan niet worden genormeerd zoals andere jaren, doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er zal daarom een normering gebruikt worden die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.
  • Alleen een schoolexamen voor beroepsgerichte profielvakken vmbo en dus géén centraal examen
  • Meer tijd voor schoolexamens: De afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens worden verlengd. Op deze manier krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen en om eventuele achterstanden in te lopen.
  • Eindexamenleerlingen gewoon naar school: Tot nu toe mogen eindexamenleerling nog wel naar school om fysieke onderwijs te volgen.
  • Extra begeleiding voor scholen en eindexamenleerlingen: Scholen kunnen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen.
  • Klaar voor het vervolgonderwijs: Samen met het vervolgonderwijs zal gekeken worden naar wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstige studenten een goede start te kunnen geven bij hun vervolgstudie.

Wat vinden de leerlingen?

We vroegen onze Instagram-volgers wat ze ervan vinden dat de examens nu écht doorgaan. De reacties variëren.

Voordat het nieuws definitief bekend was, vroegen we leerlingen wat er moest gebeuren met de examens: 36% gaf aan dat de examens door moesten gaan en 64% had ze liever afgelast zien worden.

Over de nieuwe maatregel om een niet-kernvak te mogen wegstrepen, geeft 59% aan dit waarschijnlijk wel nodig te hebben. 41% denkt dat het voor hen niet nodig zal zijn.

Een greep uit de reacties op de vraag ‘Wat vind jij ervan dat de eindexamens nu écht doorgaan?’:

  • “Opzich wel blij mee, want we maken in ieder geval dat moment mee. Maar ook boos want niemand is 100% voorbereid.”
  • “Het bezorgt me heel veel stress, omdat ik weet dat ik er niet klaar voor ben. Het is ook oneerlijk dat wij met slechte en minder lessen wel examen moeten doen, terwijl de examens in 2020 wél werden afgeschaft.”
  • “Chill”
  • “Niet verstandig”
  • “Schandalig”

Vergroot je slagingskans met OnlineSlagen!

Vol zelfvertrouwen de eindexamens in? De examentrainingen van OnlineSlagen bereiden je voor! 

Krijg direct toegang tot de gehele examenstof, uitlegvideo’s en meer dan 100 oefenopgaven met extra uitleg. Mocht je toch vastlopen tijdens het leren, dan kun je vanaf 1 april onbeperkt vragen stellen aan onze examentrainers via de chat! 

Nieuwsgierig? Bekijk ons aanbod!