Eindexamens 2021 gaan door: dit zijn de aanpassingen

De eindexamens in 2021 gaan door. Wel zullen er wat aanpassingen zijn, waaronder een extra herkansing en een aangepast rooster.

Eindexamens 2021 gaan door: dit zijn de aanpassingen

De eindexamens in 2021 gaan door. Wel zullen er wat aanpassingen zijn, waaronder een extra herkansing en een aangepast rooster.

Let op! Er is inmiddels meer nieuws. Lees hier de meest recente update: “Eindexamens 2021 gaan écht door: alle maatregelen op een rij en wat leerlingen hiervan vinden”

Let op! Er is inmiddels meer nieuws. Lees hier de meest recente update: “Eindexamens 2021 gaan écht door: alle maatregelen op een rij en wat leerlingen hiervan vinden”

17 december 2020

Het Ministerie van Onderwijs heeft de knoop doorgehakt: De eindexamens in 2021 gaan door! Als gevolg van het coronavirus is besloten dat examenleerlingen in 2021 een extra herkansing krijgen en dat er een flexibel examenrooster zal zijn.

Twee tijdvakken

Examenleerlingen mogen hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste vak, kan op deze manier toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat de leerling de mogelijkheid heeft tot extra voorbereidingstijd.

Extra herkansing

Normaal gesproken hebben examenleerlingen het recht om één centraal examen te herkansen. Dit jaar hebben examenleerlingen recht op twee herkansingen.

Flexibel examenrooster

Voorheen werden alle examens in het eerste tijdvak voor de eerste keer afgenomen en in het tweede tijdvak zijn dan de herkansingen. Dit jaar kunnen scholen flexibeler omgaan met de twee tijdvakken en is er ook een extra tijdvak, het derde tijdvak, voor eventuele laatste herkansingen. 

  • Eerste tijdvak: maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni
  • Tweede tijdvak: maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni
  • Derde tijdvak: dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 12 juli

Aangepaste normering

Dit jaar kan niet worden genormeerd zoals andere jaren, doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er zal daarom een normering gebruikt worden die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Eerder maakte het Ministerie van Onderwijs al bekend dat voor beroepsgerichte profielvakken dit jaar alleen een schoolexamen is en geen centraal examen.

Meer tijd voor schoolexamens

De afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens worden verlengd. Op deze manier krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen en om eventuele achterstanden in te lopen.

Eindexamenleerlingen gewoon naar school

De huidige lockdown, die dinsdag 14 december is ingegaan, heeft geleid tot het sluiten van scholen voor bijna alle leerlingen. Er is een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen. Examenleerlingen kunnen gewoon fysiek onderwijs blijven volgen.

17 december 2020

Het Ministerie van Onderwijs heeft de knoop doorgehakt: De eindexamens in 2021 gaan door! Als gevolg van het coronavirus is besloten dat examenleerlingen in 2021 een extra herkansing krijgen en dat er een flexibel examenrooster zal zijn.

Twee tijdvakken

Examenleerlingen mogen hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste vak, kan op deze manier toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak, zodat de leerling de mogelijkheid heeft tot extra voorbereidingstijd.

Extra herkansing

Normaal gesproken hebben examenleerlingen het recht om één centraal examen te herkansen. Dit jaar hebben examenleerlingen recht op twee herkansingen.

Flexibel examenrooster

Voorheen werden alle examens in het eerste tijdvak voor de eerste keer afgenomen en in het tweede tijdvak zijn dan de herkansingen. Dit jaar kunnen scholen flexibeler omgaan met de twee tijdvakken en is er ook een extra tijdvak, het derde tijdvak, voor eventuele laatste herkansingen. 

  • Eerste tijdvak: maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni
  • Tweede tijdvak: maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni
  • Derde tijdvak: dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 12 juli

Aangepaste normering

Dit jaar kan niet worden genormeerd zoals andere jaren, doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Er zal daarom een normering gebruikt worden die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Eerder maakte het Ministerie van Onderwijs al bekend dat voor beroepsgerichte profielvakken dit jaar alleen een schoolexamen is en geen centraal examen.

Meer tijd voor schoolexamens

De afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens worden verlengd. Op deze manier krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen en om eventuele achterstanden in te lopen.

Eindexamenleerlingen gewoon naar school

De huidige lockdown, die dinsdag 14 december is ingegaan, heeft geleid tot het sluiten van scholen voor bijna alle leerlingen. Er is een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen. Examenleerlingen kunnen gewoon fysiek onderwijs blijven volgen.

Vergroot je slagingskans met OnlineSlagen!

Vol zelfvertrouwen de eindexamens in? De examentrainingen van OnlineSlagen bereiden je voor! 

Krijg direct toegang tot de gehele examenstof, uitlegvideo’s en meer dan 100 oefenopgaven met extra uitleg. Mocht je toch vastlopen tijdens het leren, dan kun je vanaf 1 april onbeperkt vragen stellen aan onze examentrainers via de chat! 

Nieuwsgierig? Bekijk ons aanbod!

Vergroot je slagingskans met OnlineSlagen!

Vol zelfvertrouwen de eindexamens in? De examentrainingen van OnlineSlagen bereiden je voor! 

Krijg direct toegang tot de gehele examenstof, uitlegvideo’s en meer dan 100 oefenopgaven met extra uitleg. Mocht je toch vastlopen tijdens het leren, dan kun je vanaf 1 april onbeperkt vragen stellen aan onze examentrainers via de chat! 

Nieuwsgierig? Bekijk ons aanbod!