Consequenties van te laat komen, ziek/afwezig zijn en spieken

Te laat komen, ziek en afwezig zijn of spieken tijdens de examens. Heel vervelend maar wat zijn de consequenties? In dit artikel behandelen we alle regels. 

Te laat komen

Het kan gebeuren dat je tijdens je examen te laat komt, dat kan voor flink wat stress zorgen. De volgende consequenties zijn er als je te laat komt:

Minder dan 30 minuten te laat

Wanneer je minder dan 30 minuten te laat bent mag je nog deelnemen aan het examen. Dezelfde eindtijd geldt dan als voor de rest van de leerlingen wat betekent dat je minder tijd hebt om het examen te maken. In 2.5 uur tijd heb je minder tijd om alles nog een keer goed na te kijken maar er is nog genoeg tijd om een voldoende voor het examen te kunnen halen.

Meer dan 30 minuten te laat

Als je meer dan 30 minuten te laat bent mag je het examen helaas niet meer maken. Dit wordt ook wel verhindering genoemd. Je moet de directeur op de hoogste stellen waarom je te laat bent vervolgens wordt er besloten of het een geldige reden is om te laat (verhinderd) te zijn:

  1. Beslist de directeur dat je verhinderd bent dan mag je het examen opnieuw afleggen. Dit moet je in het tweede tijdvak doen en je behoudt je herkansingsmogelijkheid. Je ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
  2. Is er geen geldige reden voor het te laat komen dan wordt je schuldig verklaart aan een onregelmatigheid. Dit betekent meestal dat je een 1 krijgt voor je examen. Ook hier worden je ouders/verzorgers van op de hoogte gebracht.

Wees op tijd!

Zorg dat je op tijd bent dit scheelt jou veel stress. Zet de tijden en datum goed in je agenda en laat anderen weten wanneer het examen is. Ga eerder van huis weg  zodat je ook nog even tijd hebt om te ontspannen voor je het examen ingaat. Dit is namelijk beter voor de concentratie.

Ziek of afwezig zijn

Ziek zijn is nooit leuk zeker niet tijdens de examenperiode. Het kan zelfs je resultaten beïnvloeden. Het is soms beter om het examen uit te stellen maar dit kan niet zomaar en er zijn regels aan verbonden. Er zijn een aantal protocollen opgesteld waar de school zich aan moet houden als je ziek bent. Dit zijn de regels rondom het ziek worden vlak voor of tijdens het examen:

Ziek voor het examen

Het is altijd belangrijk dat je voor het examen begint je ziek meldt. Achteraf komen met ik was ziek en daarom ging het niet goed is geen geldige reden om een examen ongeldig te laten verklaren en het opnieuw te mogen maken. Je kan je ziek melden bij de directeur en die beslist of je een geldige reden hebt om verhinderd te zijn. Meestal heb je een doktersverklaring nodig om te bewijzen dat je echt te ziek bent om een examen te maken. De beslissing of je het examen in het tweede tijdvak mag maken wordt schriftelijk bekend gemaakt aan jou en je ouders/verzorgers.

Ziek tijdens het examen

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je tijdens het examen ziek wordt. Het is belangrijk om dit meteen aan te geven bij de surveillant. Als je dit aan het einde pas doet kan je examen niet meer ongeldig worden verklaard. Ook hier neemt de directeur de beslissing over hoe nu verder. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Lukt het je toch nog om het examen af te maken dan heeft dit natuurlijk de voorkeur.
  2. Ben je zo ziek dat het op het moment zelf niet lukt om het af te maken maar later op de dag wel dan wordt je in quarantaine gehouden tot je beter bent om weer verder te gaan. Deze maatregel wordt genomen zodat je niet met klasgenoten of andere examenkandidaten kan communiceren.
  3. Als je het examen die dag echt niet meer kan afmaken moet de directeur de inspectie verzoeken de gemaakte opgaven ongeldig te verklaren. Het examen mag je dan maken in het volgende tijdvak.

Andere omstandigheden

Het kan ook zijn dat er andere omstandigheden zijn zoals een langdurige/chronische ziekte of ingrijpende persoonlijke omstandigheden waardoor het lastig is om de examens te maken. Het is belangrijk dat de school op de hoogte wordt gebracht zodat er in overleg gekeken kan worden wat de beste oplossing is. Er kan dan besloten worden om het examen niet te maken en toestemming te krijgen om dit op een ander moment te doen.

Spieken

Op het examen mag je niet spieken ook al is de verleiding zo groot. Als je spiekt kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de uitslag van het examen wat het niet waard is. Met spieken maak je je schuldig aan een onregelmatigheid en dat mag niet. Dit zijn de regels als je betrapt wordt met spieken:

Betrapt op spieken

Als je wordt betrapt tijdens het spieken gaat de directeur van de school bepalen wat de consequenties zijn. Eerst wordt er naar de leerling geluisterd om misverstanden te voorkomen. Vervolgens zijn er 4 mogelijke beslissingen:

  1. Je krijgt een 1 voor het examen
  2. Je deelname aan de rest van de examens wordt uitgesloten
  3. Je gemaakte examens worden ongeldig verklaard
  4. Je ontvangt pas het diploma en cijferlijst als je herexamen hebt gedaan voor een bepaald onderdeel

Let op: een combinatie van deze consequenties is mogelijk.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur kan je bezwaar maken door schriftelijk in beroep te gaan tegen de beslissing. Binnen vijf dagen na het besluit moet je dit doen bij de commissie van beroep van de school. De directeur mag niet in deze commissie zitten. De commissie zal binnen twee weken een besluit nemen over de straf voor het spieken. Mits zij een goede reden hebben waardoor het besluit niet in twee weken genomen kan worden kunnen zij de uitspraak met maximaal twee weken verlengen. De uitslag van de commissie is bindend, je kan dus niks meer doen. Ouders/verzorgers, de directeur en de inspectie worden op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Spiek niet

Tijdens het centrale examens zullen veel surveillanten aanwezig zijn die alles in de gaten hebben. Als je je goed hebt voorbereid is het echt niet nodig om te spieken. Lukt het je niet om alles in je hoofd te krijgen of heb je hulp nodig met een vak dan is een examentraining misschien wel iets voor jou. Met geanimeerde video’s, oefenopgaven en een chatondersteuning kun je jezelf maximaal voorbereiden waardoor spieken helemaal niet meer nodig is.

Of lees hier hoe onze online examentrainingen worden gemaakt.

Sluit Menu
0
×

Winkelmand